(ĐCSVN) - Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngày 6/10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện bảo hiểm xã hội.

 

 Người lao động cần hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình
trong việc tham gia BHXH (Ảnh minh hoạ: Internet)

Theo đó, để Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được triển khai thực hiện tốt, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với BHXH, Liên đoàn lao động và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc diện tham gia theo quy định.

Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thường xuyên cập nhật, nắm chắc số lượng doanh nghiệp được cấp phép đang hoạt động đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc.

Bộ cũng đề nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Thực hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng BHXH.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, qua gần 4 năm triển khai thực hiện Luật BHXH cho thấy số lượng tham gia BHXH tăng lên, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, việc thực hiện chi trả, giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời hơn. Tuy vậy, vẫn còn một số vấn đề cần được thực hiện tốt hơn như: việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH kể cả bắt buộc và tình nguyện, công tác kiểm tra chưa thường xuyên, đặc biệt là tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng còn khá phổ biến ở nhiều doanh nghiệp…/.