Thực hiện việc học và làm theo lời Bác, Thủ đô Hà Nội ngày càng đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn. (Ảnh: TH)

"Nói luôn đi đôi với làm”

Thấm thía và khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác, sau 65 năm giải phóng Thủ đô, 50 năm thực hiện Di chúc của Người và hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua, đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, chủ động, sáng tạo, phát huy khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; chung sức, chung lòng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước xây dựng Thủ đô ngày càng văn mình, giàu đẹp như Bác hằng mong muốn.

Đúng thế, thực hiện lời dạy của Người, Hà Nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đến nay, mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,1% về dân số, nhưng hiện Hà Nội đóng góp tới trên 16% GDP và hơn 19% về thu ngân sách cả nước; xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tiêu biểu là năm 2018, thành phố đã đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 7,61%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,08%); thu nhập bình quân đầu người đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.050 USD/năm, khu vực nông thôn đạt 46,5 triệu đồng/người/năm. Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt 84% số xã, giảm nghèo chỉ còn 0,6%, đều vượt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Không chỉ kinh tế, văn hóa - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển cao, xứng đáng với vị trí là trung tâm lớn của cả nước; truyền thống văn hóa nghìn năm Thăng Long – Hà Nội tiếp tục được gìn giữ, phát huy và bồi đắp thêm nhiều giá trị mới. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài liên tục dẫn đầu cả nước. Các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính (PAR Index) của Hà Nội giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền (SIPAS) tăng 16 bậc. An ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được cải thiện. Hình ảnh "Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình" ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách và bè bạn bốn phương.

 Đáng chú ý, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tính đến hết năm 2018, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng 15 bậc so với năm 2015, vươn lên đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Đây là lần đầu tiên Hà Nội nằm trong danh sách 10 tỉnh/thành phố có Chỉ số PCI cao nhất.

Với những kết quả đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Thủ đô Hà Nội đã đạt những thành tích phát triển ấn tượng, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của cả nước; khẳng định một trong hai vị trí đầu tàu của cả nước. Kết quả, thành tựu này không chỉ là những bông hoa tươi thắm kính dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô, 50 năm thực hiện Di chúc của Người mà còn có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề vững chắc đưa Thủ đô vững bước trên con đường đổi mới.

Tuy nhiên, để thực hiện tâm nguyện cháy bỏng “Hà Nội phải làm gương cho các Đảng bộ khác” như mong muốn của Bác, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫn chưa thể thật sự vui mừng trước những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong các hoạt động quản lý, phát triển đời sống xã hội và xây dựng Đảng. Đó là những hạn chế trong khai thác các nguồn lực phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị. Đó còn là một số cấp ủy cơ sở chưa có sự đột phá, sáng tạo, chưa thật sự quan tâm, coi trọng việc giải quyết những yếu kém, khuyết điểm kéo dài; chưa kiên quyết xử lý triệt để những vi phạm, sai phạm, nhất là về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản… gây bức xúc trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Chủ tịch UBND TP
Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. (Ảnh: TH)

Và vẫn còn đó việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở một số nơi còn chậm, chưa cụ thể và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dẫn đến những hành động, việc làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự tiêu biểu cho “công bộc của dân”… Đây là những hạn chế, bất cập mà cấp ủy các cấp của thành phố Hà Nội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tự nỗ lực hơn nữa, chung tay góp sức phấn đấu xây dựng xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Nhiệm vụ thường xuyên, hành động xuyên suốt

Xác định thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và xuyên suốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhiều lần nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, làm cho mọi đảng viên ở các tổ chức đảng ngày càng hiểu sâu sắc hơn, thấu đáo hơn, toàn diện hơn về Bác Hồ kính yêu. “Nếu ai đó cho rằng học Bác một lần là đủ, không cần tiếp tục nghiên cứu để học nữa, thì đó là một nhận thức hết sức sai lầm và đương nhiên sẽ dẫn tới sai lầm cả trong hành động” – Bí thư Hoàng Trung Hải nêu rõ.

Do đó, Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố nhấn mạnh yêu cầu phát huy đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, quán triệt lời dạy của Bác “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ con ngươi của mắt mình”. Đồng thời quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp gắn với việc thực hiện lời Bác dạy về “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố tổ chức Đảng các cấp, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Đồng tình với quan điểm chỉ đạo của Bí thư Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các địa phương, đơn vị của Hà Nội cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

“Hàng năm, bên cạnh việc tăng cường xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về mọi mặt, Hà Nội cần tiếp tục tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố, chú ý đến việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại các dự án trọng điểm; kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý đô thị... Đề cao việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp…” – Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ: Các cấp ủy lựa chọn, đề ra giải pháp, có kế hoạch giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm, nhất là vấn đề phát ngôn, phát biểu không đúng nơi, đúng lúc, lệch lạc về quan điểm, đường lối và 27 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân cần lựa chọn những công việc làm theo phù hợp với vị trí công tác, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng chú trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn từ một đến hai công việc cụ thể để thực hiện; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu thực hiện “nói đi đôi với làm”…

Nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho rằng, các cấp, các ngành tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Từng cán bộ, đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học Bác từ những điều bình dị nhất, vận dụng vào việc làm hằng ngày của mỗi người. Đặc biệt cần chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Thành ủy Hà Nội xác định, thực hiện Chỉ thị 05 chính là góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố. (Ảnh: TH)

Thành ủy Hà Nội xác định, thực hiện Chỉ thị 05 chính là góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Do đó, từ nay đến cuối năm 2019, Thành ủy Hà Nội tiếp tục triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến rõ nét từ thành phố đến cơ sở. Đặc biệt, thành phố nỗ lực phấn đấu, quyết tâm để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị chu đáo, tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong quá trình thực hiện, Thành phố đã xác định phải đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05 vào Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự, đảm bảo Đại hội phải thành công cả về chất và về lượng....

Có thể nói, học và làm theo lời Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, để điều này mãi mãi là động lực trong thời gian tới thì lời tâm sự cũng chính là mong muốn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã bao quát cho loạt bài viết của chúng tôi: “Nhìn lại những kết quả, thành tựu trong suốt nửa thế kỷ thực hiện Di chúc và những lời dạy của Bác Hồ kính yêu, chúng ta càng thêm tin tưởng vào tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, tin tưởng vào chính khả năng, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, cùng sức mạnh “dời non lấp bể” của đông đảo các tầng lớp Nhân dân Thủ đô - lực lượng làm nên những kết quả và thành tựu to lớn ấy, từ đó vững bước trên con đường phát triển và xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại"./.

Thu Hà