leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 28/11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội (khóa XVII). 

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, theo dõi hướng dẫn Đảng bộ TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng…

Hội nghị thảo luận, thông qua và cho ý kiến 10 nội dung quan trọng. Trong đó xem xét, thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Thành ủy; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy.

Hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội như: Phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của TP; định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 3 năm 2021-2023; tình hình thực hiện ngân sách của TP năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2021; định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của TP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Thành ủy đã thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện một bước về kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tổ chức tổng kết công tác Đại hội; chủ động ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện và tổ chức xuất bản để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến các văn kiện của Đại hội.

Đồng thời, Thành ủy tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tích cực cho việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP trong giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2021.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiến hành Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt, mà còn có tính lâu dài cho cả nhiệm kỳ.

Trong đó, về quy chế hoạt động của Thành ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các Thành ủy viên cho ý kiến bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung theo từng năm và cả nhiệm kỳ để hoàn thiện Chương trình công tác toàn khóa, vừa đảm bảo về mặt thời gian, trên từng lĩnh vực cụ thể, vừa tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy…

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. 

Về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị đại biểu cho ý kiến cụ thể về số lượng và nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề trong năm 2021.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp, các ngành trong năm qua. “Vì sao trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng kinh tế của Thủ đô vẫn tăng trưởng tích cực, gấp 1,5 lần mức chung của cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đạt dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ; Tình hình dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi nhưng nông nghiệp vẫn tăng 4,2%, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây… Vì sao trong bối cảnh phải tập trung xử lý khối lượng công việc phát sinh rất lớn nhưng năm 2020 TP vẫn giải quyết được những vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài nhiều năm…” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gợi mở.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế như: công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; chỉ số SIPAS và PAPI còn ở mức thấp; vì sao nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải vẫn chậm được giải quyết….?”

Đối với các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội với các định hướng lớn về khung kế hoạch 5 năm, 3 năm; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020, những kết quả nổi bật, những tồn tại, yếu kém; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện, nhất là đối với các nhiệm vụ, vấn đề dân sinh cấp bách…

Nhấn mạnh về chủ đề công tác năm 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã thảo luận rất nhiều, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã tiếp thu, trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP cho ý kiến về chủ đề này. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, TP phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương không chỉ trong Đảng mà trong toàn hệ thống chính trị, nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với Đảng bộ TP, đối với Nhân dân, đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta đã có nhiều nghị quyết đã ban hành, quan trọng là giờ đây phải hành động như thế nào, với tinh thần đổi mới sáng tạo và với tư duy phát triển.

“Hội nghị lần thứ hai này có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian lại không có nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, phát biểu, cho ý kiến trong thảo luận ở tổ, cũng như tại phiên họp toàn thể vào các văn bản trình Ban Chấp hành. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận tại phiên bế mạc” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày./.

Trung Anh