leftcenterrightdel
 Quang cảnh một kỳ họp HĐND TP Hà Nội. (Ảnh: NK)

Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội đã ban hành Thông báo số 29/TB-HĐND (ngày 6-9-2021) về việc tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong 2 ngày 14-15/9 tại trụ sở HĐND, UBND TP và tại các điểm cầu tại các quận, huyện, thị xã và điểm cầu các sở, ban, ngành TP.

Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết gồm: Kết quả hoạt động của HĐND TP 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021; tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND TP; trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV; trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XVI; kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV; công tác chỉ đạo, điều hành 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của UBND TP; công tác phòng, chống tham nhũng 8 tháng của năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021; tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 8 tháng của năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021…

HĐND TP Hà Nội cũng xem xét nội dung các nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 8 tháng của năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của TP; chương trình giám sát của HĐND TP năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn TP năm 2021; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội; kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP.

HĐND TP Hà Nội cũng sẽ xem xét, ban hành các nghị quyết chuyên đề: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn TP; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của TP Hà Nội năm học 2021-2022; quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022; quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của TP Hà Nội…

Trên cơ sở ý kiến của các tổ đại biểu và đại biểu thành viên các Ban HĐND TP, Thường trực HĐND TP đã tổng hợp gửi đến UBND TP 30 câu hỏi chất vấn bằng văn bản. Trước ngày khai mạc kỳ họp, nội dung trả lời của UBND TP sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của HĐND TP để cử tri và nhân dân Thủ đô được biết, giám sát./.

Nam Khánh