Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2016-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự Hội nghị.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị 

Nhiều giải pháp mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, năm 2020, các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và năm “Dân vận khéo” 2020.

Các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật, trong đó nhiều lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống, quyền và lợi ích của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chỉ đạo Trung ương thường xuyên củng cố, kiện toàn, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, giải pháp nhằm mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo đổi mới phương thức kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên phạm vi cả nước…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021 sẽ đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp sẽ tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên các loại hình và các tổ chức trong hệ thống chính trị;  nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; thể chế hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quan điểm của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

leftcenterrightdel
 Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đẩy mạnh việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân dân 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, các ý kiến tại Hội nghị đã nhận định chung, nhất trí cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được quan tâm, tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với nhân dân; tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng đối với quy chế dân chủ cơ sở, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, nhiều văn bản pháp luật được ban hành để triển khai đường lối, quan điểm của Đảng về quy chế dân chủ cơ sở trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; từ đó, quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật đi vào cuộc sống tốt hơn, người dân nhận thức và nêu cao trách nhiệm đối với quyền làm chủ của chính mình.

"Những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên... đều có sự tham gia, đóng góp tích cực của nhân dân", đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.

Nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân dân như cải cách hành chính, tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại, lắng nghe phản ánh ý kiến của nhân dân, hoạt động của các cơ quan dân cử, sự thay đổi của các cơ quan chính quyền..., tạo nên một không gian rộng mở hơn để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong đó trực tiếp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Trích lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều là do dân", đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp cần tiếp tục phát huy và mở rộng dân chủ trong Đảng cũng như hoạt động quản lý và điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó đảm bảo sự phát triển của đất nước./.

Tin, ảnh: Minh Khuê