Xây dựng, triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Thứ năm, 13/12/2018 15:01
(ĐCSVN) – Với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc ngày 13/12, tại Hà Nội.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Nâng cao chất lượng hội viên nông dân

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam

Liên kết “6 nhà”: Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp

Tôn vinh 53 “Nhà khoa học của Nhà nông”

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các Văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI với phương hướng “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua 14 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Các Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này thể hiện sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Đảng ta để đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của nước ta phát triển ngang bằng các nước trong khu vực, các nước tham gia Hiệp định CPTPP và bạn bè trên thế giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII gồm 119 đồng chí tiêu biểu cho gần 10,2 triệu hội viên nông dân và 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đảm bảo các độ tuổi, cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác những trọng trách nặng nề do Hội và giai cấp nông dân giao phó.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định, kết quả của Đại hội có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Với tinh thần và khí thế mới, Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII của Hội Nông dân Việt Nam, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

* Ngay sau khi Đại hội kết thúc, đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cùng với các đồng chí Phó Chủ tịch Hội tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đồng chí Thào Xuân Sùng trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo 

Tại buổi họp báo, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước. Đây cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định: Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, cùng với các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước về kết quả của Đại hội, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Tại buổi họp báo, đồng chí Thào Xuân Sùng đã trả lời các câu hỏi cũng như những vấn đề mà phóng viên các báo, đài băn khoăn, thắc mắc./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực