Điểm nổi bật trong năm 2019 đó làNHCSXH đã kịp thời tham mưu và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành để điều chỉnh một số cơ chế chính sách tín dụng, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt điều chỉnh nâng mức cho vay và thời hạn cho vay một số chương trình tín dụng để hoạt động tín dụng chính sách đi vào cuộc sống ngày càng hiệu quả hơn, cụ thể:

Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

leftcenterrightdel
 

Việc triển khai tín dụng HSSV giúp nhiều HSSV tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường (Ảnh: PV)

Trong năm vừa qua, NHCSXH đã tích cực bám sát, chủ động phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP được ban hành đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của Đảng, Chính phủ, bộ ngành đối với đối tượng vay vốn của chương trình này, kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc so với cơ chế, chính sách cũ bao gồm:

Thứ nhất, mức cho vay được điều chỉnh nâng lên như sau:

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nâng mức cho vay tối đa từ 01 tỷ đồng/dự án và 50 triệu đồng cho 01 người lao động lên mức cho vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án và 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;

- Đối với người lao động mức cho vay tối đa nâng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/người lao động.

Mức cho vay tối đa được điều chỉnh đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn đang ngày một tăng cao trong giai đoạn hiện nay, khi mà quy mô sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đã từng bước dịch chuyển từ hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ sang quy mô lớn, gắn với quy hoạch phát triển vùng; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư dây chuyền sản xuất với khoa học kỹ thuật hiện đại; định hướng tiêu thụ sản phẩm theo các mô hình chuỗi giá trị. Do đó, nâng mức cho vay là phù hợp với thực tiễn, một mặt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, mặt khác là một giải pháp hiệu quả nhằm góp phần hạn chế, đẩy lùi “tín dụng đen” theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, về thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa được điều chỉnh nâng lên từ 60 tháng lên 120 tháng đã đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng đầu tư có thời gian thu hồi vốn dài trên 05 năm đến 10 năm như chăn nuôi đại gia súc, trồng cây cao su, trồng cây công nghiệp dài ngày, trồng rừng…

Thời hạn cho vay phù hợp sẽ đảm bảo cho dự án thực hiện có hiệu quả, bền vững; khách hàng không phải vay vốn với lãi suất cao để trả nợ ngân hàng do đến hạn trả nợ nhưng chưa có nguồn thu do chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài, sản phẩm chưa đến kỳ thu hoạch.

Thứ ba, về lãi suất cho vay

Trước đây lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo, đến nay được điều chỉnh bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo theo quy định của pháp luậtvề tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Lãi suất cho vay được điều chỉnh bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo sẽ tạo sự công bằng giữa các đối tượng được vay vốn của chương trình này với các đối tượng của các chương trình khác tại NHCSXH, như chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo.... Mặt khác, việc tăng lãi suất vay vốn sẽ làm giảm kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất từ Ngân sách Nhà nước.

Kể từ khi Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, NHCSXH đã tích cực tuyên truyền, triển khai cho vay đáp ứng nhu cầu của khách hàng vay vốn. Theo đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã đạt được những kết quả vượt bậc trong năm vừa qua, cụ thể: Doanh số cho vay đạt 11.546 tỷ đồng; Dư nợ đến ngày 31/12/2019 là 21.736 tỷ đồng (tăng 6.503 tỷ đồng so với năm 2018), với trên 618 nghìn khách hàng đang dư nợ, thu hút trên 285 nghìn lao động từ đầu năm. Đặc biệt, từ khi Nghị định số 74/2019/NĐ-CP có hiệu lực, doanh số cho vay đã tăng 4.874 tỷ đồng, tăng 111 nghìn lượt khách hàng được vay vốn.

Đối với Chương trình cho vay học sinh sinh viên

leftcenterrightdel
 

Chương trình tín dụng HSSV thời gian qua đã chứng minh hiệu quả thiết thực của mình (Ảnh: PV)

Trên cơ sở gia tăng của chỉ số giá tiêu dùng CPI, lộ trình tăng học phí đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, chi phí học tập, sinh hoạt, ăn ở, đi lại của HSSV đang ngày một tăng cao, đồng thời hỗ trợ HSSV có thêm cơ hội lựa chọn các trường, ngành học có chất lượng cao, sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định, NHCSXH đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 về việc điều chỉnh tăng mức cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV từ 1.500.000 đồng/tháng/HSSV lên 2.500.000 đồng/tháng/HSSV kể từ ngày 01/12/2019.

Việc điều chỉnh tăng mức cho vay đối với chương trình cho vay HSSV lên 2.500.000 đồng/tháng/HSSV có ý nghĩa vô cùng quan trọng:

Thứ nhất: Đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn do giá cả và mức học phí có xu hướng tăng lên;

Thứ hai: Tạo bình đẳng trong học tập giữa hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn;

Thứ ba: Tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, dạy nghề tháo gỡ cơ bản những khó khăn khi các trường triển khai chính sách tăng học phí và tự chủ về tài chính, đồng thời làm tốt công tác đào tạo các ngành học có chất lượng cao;

Thứ tư: Cung cấp được nhiều nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cho đất nước.

Kết thúc năm 2019, chương trình cho vay học sinh sinh viên đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ: Đến ngày 31/12/2019, dư nợ cho vay đạt 11.020 tỷ đồng, với trên 400 nghìn khách hàng đang còn dư nợ với gần 450 nghìn học sinh sinh viên đang được thụ hưởng chính sách từ chương trình tín dụng này. Năm 2020, NHCSXH kỳ vọng với mức cho vay tăng lên này sẽ đáp ứng được nhu cầu vay vốn chương trình cho vay HSSV của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hiệu quả vốn vay của chương trình sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cung cấp được nhiều hơn nữa nguồn lực có trình độ và chất lượng cao cho đất nước./.

 

 

PV