Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Hưng Yên làm rõ thẩm quyền, thủ tục điều chỉnh quy mô Dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (không bao gồm nút giao Tân Phúc-Bãi Sậy) và các nội dung khác liên quan (nếu có); trên cơ sở đó, xác định thẩm quyền quyết định đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc-Bãi Sậy theo quy định./.

TA