Mở phiên tòa ra sao theo cấp độ dịch?

Thứ tư, 27/10/2021 11:20
(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Đức Tiến, địa chỉ tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng hỏi: Nhận đơn khởi kiện của công dân, việc mở phiên tòa theo cấp độ dịch sẽ được thực hiện dựa theo quy định nào? Cấp độ nào thì tòa trực tiếp nhận đơn và tổ chức phiên toà, cấp độ nào không thực hiện việc này?
leftcenterrightdel
Việc mở phiên tòa sẽ tùy thuộc vào cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở. 
(Ảnh minh họa: Nguồn: vov.vn).

Liên quan đến câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Tiến cũng như của một số bạn đọc gửi tới Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nội dung nêu trên, qua trao đổi, luật sư Lê Xuân Thảo, đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn COVID-19, Tòa án nhân dân tối cao vừa có Công văn 365/TANDTC-VP ngày 21 tháng 10 năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh trong tòa án nhân dân. Theo đó, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và công bố cấp độ dịch của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xác định cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Cập nhật các thông tin, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, bộ ngành, chính quyền địa phương và căn cứ tình hình cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng.

- Tổ chức thông báo, hướng dẫn kịp thời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chức trong đơn vị về cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở và các biện pháp phòng, chống dịch mà Tòa án áp dụng.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại địa bàn nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm các hướng dẫn về việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế đối với công chức và người đến trụ sở Tòa án, đơn vị làm việc.

**Trường hợp Chính phủ, Bộ Y tế, bộ, ngành và chính quyền địa phương không có quy định, hướng dẫn khác thì Chánh án Tòa án, thủ trưởng đơn vị căn cứ cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở để quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

 BIỆN PHÁP  CẤP 1  CẤP 2 CẤP 3  CẤP 4 
 1. Tổ chức tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 Tổ chức  Tổ chức

 Tổ chức/

Hạn chế có điều kiện*

 Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 2. Nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ trực tiếp tại trụ sở Tòa án

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 Tổ chức  Tổ chức  

Tổ chức/

Hạn chế có điều kiện*

 

Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 3. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động hạn chế,

có điều kiện*

 

Ngừng hoạt động/

Hoạt động hạn chế, có điều kiện*

 4. Tổ chức các phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

* Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

* Tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khi đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và các vụ án, vụ việc cấp bách theo yêu cầu của pháp luật.

** Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

** Thực hiện giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc trường hợp cần thiết, cấp bách theo yêu cầu của pháp luật.
 Tổ chức  

Tổ chức/

Hạn chế có điều kiện*

 

Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 

Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công vụ khác tại Tòa án, đơn vị.

- Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

* Giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến.

* Phân công lãnh đạo, công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.
 Tổ chức  

Tổ chức

 

Tổ chức/

Hạn chế có điều kiện*

 

 

Tổ chức/

Hạn chế có điều kiện*

 6. Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong và ngoài trụ sở Tòa án, đơn vị

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

- Các điều kiện về chuyên môn như vắc xin, xét nghiệm do Bộ Y tế hướng dẫn.

* Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quyết định. Chỉ tổ chức trong trường hợp cần thiết, cấp bách. Tăng cường tổ chức họp, hội nghị trực tuyến.

* Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định số lượng người tham gia.
 Không hạn chế số người  Hạn chế, có điều kiện*  

Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 

Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 7. Tổ chức đoàn đi công tác đến các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

- Đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải.

* Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị quyết định trong trường hợp cần thiết, cấp bách.

* Tuân thủ điều kiện về đi lại theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

* Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 Tổ chức  

Tổ chức/

Hạn chế có điều kiện*

 

Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 

Không tổ chức/

Hạn chế, có điều kiện*

 8. Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp của Học viện Tòa án

* Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

** Thời gian, số lượng học viên, sinh viên, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của địa phương. Kết hợp với dạy, học trực tuyến và qua truyền hình.
 Hoạt động*  Hoạt động*/ Hoạt động hạn chế**  Hoạt động hạn chế**  Ngừng hoạt động/ Hoạt động hạn chế* *

Như vậy, theo luật sư Lê Xuân Thảo, việc nhận đơn khởi kiện, mở phiên tòa sẽ tùy thuộc vào cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở. Chẳng hạn, tòa án ở vùng có dịch cấp độ 1 thì được trực tiếp nhận đơn và tổ chức phiên toà, nhưng ở cấp độ 3 thì vẫn có thể trực tiếp nhận đơn nhưng không tổ chức/hạn chế mở phiên tòa...

 Cũng theo nội dung Công văn 365/TANDTC-VP, tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các hướng dẫn trước đây của Tòa án nhân dân tối cao không phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp quy định, hướng dẫn của Trung ương, địa phương và Tòa án nhân dân tối cao không phù hợp, khả thi đối với Tòa án, đơn vị thì đề nghị, báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ và sửa đổi quy định, hướng dẫn./.

Trường Quân
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực