leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: TH).

Trước ý kiến của anh Đặng Văn Dũng, địa chỉ tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh gửi ý kiến đề nghị giải đáp những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn của người tham gia thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng như trách nhiệm của người tham gia thanh tra, kiểm tra, theo Luật sư Lê Xuân Thảo, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành Công văn 1952/BGDĐT-TTr liên quan đến vấn đề này.

 Theo đó, điểm 2, Mục III, Công văn số 1952/BGDĐT-TTr  ngày 13 tháng 5 năm 2021 về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có nêu cụ thể về quy định điều kiện, tiêu chuẩn người tham gia thanh tra/kiểm tra Kỳ thi THPT năm 2021 như sau:

 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

 - Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục của địa phương đối với đoàn thanh tra của sở;

 Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đối với đoàn thanh tra của Bộ;

 Là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn thanh tra của Cục Nhà trường;

 - Đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài kiểm tra đánh giá;

 - Người có người thân dự thi trong năm tổ chức Kỳ thi thì không được tham gia thanh tra, kiểm tra tại Hội đồng thi nơi có người thân thi;

 - Không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

 Trong khi đó, trách nhiệm của người tham gia thanh tra, kiểm tra kỳ thi được quy định tại Mục VI, Công văn số 1952/BGDĐT-TTr  ngày 13 tháng 5 năm 2021, gồm:

- Thành viên đoàn thanh tra/kiểm tra làm việc liên tục tại vị trí được phân công; báo cáo Trưởng đoàn kịp thời về lý do vắng mặt tại địa điểm thanh tra/kiểm tra; thành viên đoàn thanh tra chấp hành theo sự phân công của Trưởng đoàn.

- Trưởng đoàn thanh tra/kiểm tra thực hiện theo đúng nội dung ghi trong quyết định thanh tra/kiểm tra và chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra/kiểm tra; thành viên đoàn thanh tra/kiểm tra chấp hành theo sự phân công của Trưởng đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Mục III Hướng dẫn này.

- Người tham gia đoàn thanh tra/kiểm tra chịu trách nhiệm quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động thanh tra/kiểm tra theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Việc xác minh, xử lý sai phạm đối với những người tham gia các đoàn thanh tra/kiểm tra thi thực hiện theo Khoản 2, Điều 24, Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT và quy định pháp luật có liên quan.

 “Nếu cần nắm rõ thông tin cụ thể, anh Đặng Văn Dũng có thể liên hệ trực tiếp tới cơ quan chuyên môn (Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo) để được hướng dẫn, hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật” – Luật sư Lê Xuân Thảo phân tích thêm./.  

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên