(ĐCSVN) - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được đơn thư của tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung đơn thư tố cáo ông Phạm Văn Túc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hành có hành vi tham nhũng.

Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu, xác minh để có cơ sở trả lời bạn đọc./.