leftcenterrightdel
Triển khai Quyết định 505/QĐ-BHXH tại Thị trấn Nàng Mau 

Thực hiện theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH huyện cũng đã kịp thời hướng dẫn cho các nhân viên đại lý thu thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong việc lập mẫu biểu, kê khai thiếu thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Nhằm để giúp các nhân viên đại lý thu của xã, thị trấn nắm được rõ hơn những thay đổi về công tác thu BHXH, BHYT theo quyết định mới. Vừa qua, BHXH huyện Vị Thủy đã tổ chức buổi làm việc tại 10/10 xã, thị trấn để triển khai Quyết định 505/QĐ-BHXH và Quyết định số 542/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Thành phần làm việc gồm Giám đốc BHXH huyện, chuyên viên phụ trách thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), nhân viên đại lý thu ở các xã, thị trấn.

Trong các buổi làm việc tại UBND các xã, thị trấn, BHXH huyện tập trung triển khai một số nội dung mới về công tác lập mẫu biểu, các hồ sơ kèm theo đối với việc cấp mã số mới; chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện kê khai thiếu thông tin và giấy CMND của nhân thân đối với việc cấp mã số mới, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn chậm tiến độ; đồng thời, ghi nhận một số ý kiến tham gia với nhiều nội dung, chủ yếu phản ánh về khó khăn, vướng mắc từ thực tế như cấp mã số mới cho đối tượng hộ gia đình phải photo giấy CMND hoặc chụp ảnh giấy CMND; hoặc xác định đối tượng tăng mới, tái tục phải tra cứu trên dữ liệu thì gặp khó đối với nhân viên đại lý thu không có điện thoại thông minh để sử dụng.

Qua ý kiến của nhân viên đại lý thu phản ánh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu BHXH, BHYT, Giám đốc BHXH huyện đã giải đáp thắc mắc và làm rõ những nội dung còn vướng mắc để đảm bảo yêu cầu các các nhân viên đại lý thu sẽ thực hiện có hiệu quả hơn tránh phải bổ sung hồ sơ nhiều lần ảnh hưởng đến việc chậm cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT và trong thời gian tới đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT để sớm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao./.

 

 

Kim Tuyền