Yên Bái đẩy mạnh việc thực hiện chương trình Y tế - Dân số năm 2024

Thứ hai, 01/04/2024 14:06
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch 82/KH-UBND về thực hiện chương trình Y tế - Dân số năm 2024 nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao các kết quả đạt được của chương trình Y tế - Dân số; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Các y, bác sĩ của Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. (Ảnh: Thiên Bình/Giang Lương) 

Trong năm 2024, tỉnh Yên Bái đặt ra mục tiêu chung là chủ động phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm. Bảo đảm cung cấp máu, an toàn truyền máu và phòng, chống hiệu quả một số bệnh lý huyết học. Khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Tiếp tục giảm mức sinh, hạn chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tăng cường công tác quân - dân y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để triển khai các mục tiêu này, tỉnh đã đề ra 8 nội dung cần triển khai thực hiện đối với công tác phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến và bệnh nghề nghiệp; công tác tiêm chủng mở rộng; công tác dân số và phát triển; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác phòng chống HIV/AIDS; công tác đảm bảo an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học; công tác kết hợp Quân dân y; công tác truyền thông y tế.

UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền và huy động sự tham gia của toàn xã hội; Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về Chương trình Y tế - Dân số; Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng và y tế cơ sở; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, củng cố hệ thống y tế, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về y tế, tăng cường hợp tác quốc tế…

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải thăm khám bệnh cho người dân. (Ảnh: Thu Trang) 

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Y tế Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai hiệu quả nội dung Kế hoạch này. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc trong tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung hoạt động và phân bổ kinh phí đảm bảo hiệu quả, chất lượng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Y tế và và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác y tế; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện hiệu quả công tác y tế trường học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phối hợp với Sở Y tế thực hiện hiệu quả chương trình quân - dân y kết hợp trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Sở Tài chính Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động thuộc Chương trình Y tế - Dân số từ nguồn ngân sách địa phương tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình Y tế - Dân số thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh. Đăng tải tin, bài, phát sóng thông điệp, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Y tế - Dân số năm 2024; ưu tiên đưa các mục tiêu y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Bố trí nguồn kinh phí, đảm bảo nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình Y tế - Dân số tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá trong tổ chức triển khai tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội Phối hợp với Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và huy động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực