Tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng

Tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội Báo toàn quốc năm 2019, Thủ tướng đề nghị, báo chí nước nhà cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành quả trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động báo chí.
Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ
Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ
(ĐCSVN) – Ngày 3/3, gần 300 đại biểu là các đại sứ, đại diện của khoảng gần 30 đại sứ quán tại Hà Nội, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi...
Báo chí góp phần tuyên truyền để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng
Báo chí góp phần tuyên truyền để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng
Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trong tình hình mới, công tác thông tin, tuyên truyền báo chí kịp thời, toàn diện đã góp phần khẳng định uy tín, vị...
Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng
Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng
(ĐCSVN) – Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phát động phong trào thi đua thực hiện “Tết trồng cây” ngay từ những ngày đầu năm 2019. Xây...