Hội thảo về xây dựng tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù

Thứ sáu, 18/11/2022 17:13
(ĐCSVN) - Ngày 18/11, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo về việc xây dựng tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù và tháo gỡ khó khăn trong triển khai nội dung Tiểu dự án 1, dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
leftcenterrightdel
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại Hội thảo.  

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Vụ cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBDT cấp huyện và các phòng ban chuyên môn các huyện của 21 tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra.

Tại Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp với các bộ, ngành để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ đã giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, xây dựng Đề án  về “Tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao thuộc đối tượng đầu tư tại Tiểu dự án 1, dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Tai Hội thảo, đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương cho biết: Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, nhìn chung, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển khá toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt; người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và củng cố...; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hiệu quả, công tác giảm nghèo ngày càng nâng cao.  

Tuy nhiên, đến nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là địa bàn khó khăn nhất, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của các dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn (các xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn). Trên cơ sở tiêu chí và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, các địa phương đã tiến hành rà soát, xác định các thôn bản có dân tộc khó khăn đặc thù sinh sống tập trung thành cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, hoàn thành hồ sơ gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định, đây là Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời đánh giá cao UBDT đã chủ trì, xây dựng tiêu chí một cách công phu, chu đáo, cơ bản đã tiếp cận được với nội dung cần thực hiện. Để đóng góp hoàn thiện các tiêu chí, các đại biểu cho rằng, cần thống nhất các chỉ số, có căn cứ vào các Luật cụ thể, rõ ràng; xem xét lại một số chỉ tiêu; bổ sung thêm một số tiêu chí về việc làm, chất lượng dân số; dựa vào điều kiện đặc thù của từng dân tộc để có tiêu chí riêng; làm rõ thôn, địa bàn, dân tộc sẽ phát sinh trong quá trình thụ hưởng chính sách giai đoạn tới.

Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu và mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến tiếp cận nhiều góc độ khác nhau, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, UBDT sẽ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu một cách cầu thị, trách nhiệm cao nhất khi tham mưu trình Thủ tướng Quyết định tiêu chí sẽ đi ngay vào cuộc sống của đồng bào./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực