Nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới

Nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới

(ĐCSVN) - Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Điện của Thường trực Ban Bí thư, kết luận mới nhất của Thủ tướng Chính phủ cập nhật những giải pháp, phương châm chống dịch rất sát với thực tiễn, sẽ là cơ sở quan trọng cho các địa phương triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác chống dịch trong thời gian tới, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Thế giới có gần 196 triệu ca nhiễm COVID-19
Thế giới có gần 196 triệu ca nhiễm COVID-19
(ĐCSVN) – Tính đến sáng 28/7, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 195.940.979 trường hợp, với 4.192.356 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi...
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC
(ĐCSVN) - Sáng 28/7, với tỷ lệ 472/476 (94,54%) đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của của Chánh...
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, giảm một Phó Thủ tướng
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 27 thành viên, giảm một Phó Thủ tướng
(ĐCSVN) - Sáng 28/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, với 479/479 đại biểu có mặt (chiếm 95,99% tổng đại biểu) tán thành, Quốc hội đã biểu quyết...