Kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ xem xét 6 nội dung

Thứ hai, 06/03/2023 21:31
(ĐCSVN) - Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có Thông báo số 05/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
leftcenterrightdel
Một kỳ họp HĐND TP Hà Nội. 

 Dự kiến, kỳ họp tổ chức một ngày (10/3); sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung gồm: Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn TP; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND TP; công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Thường trực HĐND TP đã phân công các Ban HĐND TP phối hợp với UBND TP và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND TP. Thường trực HĐND TP chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP phối hợp với Văn phòng UBND TP và các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp bảo đảm chu đáo, chất lượng.

Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương rà soát, chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND TP bảo đảm chất lượng, tiến độ, thời gian; trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Nam Khánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực