leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh kết luận tại hội nghị - Ảnh: Văn Long

Ngày 8/10, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Quang Minh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; UBKT Đảng ủy Quân sự, Công an, Biên phòng…

Theo báo cáo tại hội nghị, ,trong 9 tháng đầu năm, Uỷ ban Kiểm tra các cấp của tỉnh Hà Giang đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra 861 cuộc, đối với 464 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên; giám sát 713 cuộc, đối với 440 tổ chức đảng, 815 đảng viên (tăng 224 tổ chức đảng và giảm 633 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020).

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, chương trình công tác trọng tâm, chương trình hành động; những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giáo dục, quản lý đảng viên, đất đai…

Đồng thời, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành 69 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 28 tổ chức đảng và 80 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 38 đảng viên (giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020), có 4 cấp ủy viên các cấp. Cụ thể: Khiển trách 6 trường hợp; cảnh cáo 3 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; khai trừ 28 trường hợp; 21 trường hợp bị xử lý hình sự.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang xem xét, thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên. Cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp chủ động xem xét, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kiểm gia, giám sát trong thời gian qua, đồng thời trao đổi, chia sẻ, thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới và 3 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh đề nghị: Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc, nắm vững và thực hiện nghiêm Quy định của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Uỷ ban Kiểm tra các cấp nêu cao vai trách nhiệm, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh đề nghị Uỷ ban Kiểm tra các cấp phối hợp với Văn phòng cấp ủy cùng cấp, các ban xây dựng Đảng tham mưu, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2021 đề ra và các nhiệm vụ phát sinh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã ban hành, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, thu hồi tài sản, truy thu các khoản kinh phí nộp ngân sách đối với các khoản quyết toán sai quy định…/.

 

Văn Long