leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường hợp cần thiết (Ảnh: chinhphu.vn)

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn diễn biến phức tạp, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", để đảm bảo chương trình học tập cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, ngày 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn có Công văn chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý, chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cụ thể, quyết định và báo cáo UBND tỉnh cho học sinh trong một số cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học trực tiếp hoặc trở lại trường học tập.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu, tổ chức dạy học trực tiếp đối với địa bàn được xác định dịch COVID-19 cấp độ 1, cấp độ 2. Trường hợp các trường Nội trú, bán trú và trường phổ thông có học sinh ở địa bàn cấp độ 3, 4 thì cho học sinh đó nghỉ học trực tiếp, Sở GD&ĐT hướng dẫn về chuyên môn để đảm bảo học sinh được học tập tại nhà và có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh khi đi học trở lại.

Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với các hình thức dạy học khác đối với địa bàn được xác định dịch COVID-19 cấp độ 3, trong đó ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12. Tất cả các cơ sở giáo dục ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống tạm ngừng hoạt động.

Không tổ chức dạy học trực tiếp; triển khai các hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức dạy học khác đảm bảo phù hợp, an toàn đối với địa bàn được xác định dịch COVID-19 cấp độ 4, tất cả các cơ sở giáo dục ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống tiếp tục dừng hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh cụ thể hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài cơ sở đào tạo. Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế hướng dẫn, phối hợp với các cơ sở giáo dục tại địa phương phun thuốc khử khuẩn cho các trường học trước đó có F0; tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (nếu cần thiết); đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục khi học sinh trở lại trường học tập.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục trên địa bàn đáp ứng cho việc tổ chức dạy và học; có giải pháp thu gọn và sớm bàn giao các cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly, khu điều trị để chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục; tiếp tục có giải pháp củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ động xây dựng phương án chi tiết để huy động tối đa số lượng học sinh ở vùng an toàn trở lại trường thực hiện nhiệm vụ học tập, đảm bảo kế hoạch năm học…/.

Ngọc Khang