HĐND tỉnh Hà Giang thông qua 23 Nghị quyết quan trọng

Thứ tư, 10/07/2024 16:41
(ĐCSVN) - Với 23 Nghị quyết chuyên đề vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 17, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các cấp, ngành sớm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Giang: Xem xét, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: dbnd.hagiang.gov.vn). 

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào sáng 10/7.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí thông qua 26 Nghị quyết, trong đó có 23 Nghị quyết chuyên đề và 03 Nghị quyết về công tác cán bộ.

Trong đó, nhóm nghị quyết về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường gồm: Nghị quyết thông qua chuyển mục đích sử dụng đất danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh Hà Giang; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 22/3/2022 của HĐND tỉnh về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Giang trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Quang Trí và Hoàng Nhị Sơn được bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: dbnd.hagiang.gov.vn).

Nhóm nghị quyết về đầu tư công gồm: Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Hà Giang; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đoạn 4 đường nội huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; Nghị quyết thông qua Phương án dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang; Nghị quyết của HĐND tỉnh về dừng chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Hội nghị huyện Mèo Vạc.

Nhóm Nghị quyết về tài chính gồm: Nghị quyết điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách Nhà nước; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang.

Nhóm Nghị quyết về lĩnh vực văn hóa, xã hội gồm: Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang; Nghị quyết quy định tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”.

 Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: dbnd.hagiang.gov.vn).

Nhóm Nghị quyết về lĩnh vực pháp chế gồm: Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nhóm Nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Giang”; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 27/2016/NQHĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang ban hành "Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021"; Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Trong chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, đóng góp ý kiến vào các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… và một số báo cáo chuyên đề khác.

Cùng với đó, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện của UBND tỉnh về rà soát, phân loại các dự án chưa hoàn thành, chưa quyết toán đầu tư từ năm 2020 trở về trước; những khó khăn, bất cập trong thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân chậm giải ngân đối với các Chương trình MTQG; công tác phối hợp để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mèo Vạc;… Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Người hỏi ngắn, gọn, rõ vấn đề, người trả lời đi thẳng, đúng vào vấn đề được chất vấn. Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã tham gia giải trình, làm rõ thêm nhiều vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

 Các đại biểu biểu quyết, nhất trí thông qua các dự thảo Nghị quyết. (Ảnh: dbnd.hagiang.gov.vn).

Cũng tại Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí bãi nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Hà Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Thế Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng; miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Hà Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hoàng Hải Lý, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do chuyển công tác; bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Hà Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Bùi Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, ngay sau Kỳ họp này, các cấp, ngành sớm ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực. Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ người đại biểu dân cử; báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực