Năm trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng từ cấp thành phố đến cấp cơ sở

Thứ sáu, 01/12/2023 14:40
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chỉ đạo năm 2024 sẽ là năm trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng từ cấp thành phố đến cấp cơ sở. Đồng thời, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17…
Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu kết luận Hội nghị. 

Ngày 1/12, tại thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 nghe báo cáo, cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Theo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại Hội nghị, năm 2023, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân, có nhiều đổi mới và đạt kết quả quan trọng. Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp được triển khai có hiệu quả.

Cùng với viếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được quan tâm; chú trọng đổi mới phương thức nắm bắt, điều tra dư luận xã hội theo hướng kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin.

Năm 2023, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, luôn duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, dám nghĩ, dám làm, vững vàng trước khó khăn, thách thức. Kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, điều hành hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố và các cấp.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,34%, duy trì 9 năm liên tục ở mức hai con số.

Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 102.614 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong thời gian qua, Thường trực Thành uỷ tập trung chỉ đạo, quyết tâm tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tại Hội nghị.

Đồng thời, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị, các công trình giao thông liên kết vùng, có sức lan tỏa. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay có 7/8 huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng cho biết, ăm 2024, Thành uỷ đề xuất chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Thực hiện chuyển đổi số “ và đề ra 9 giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; 19 chỉ tiêu chủ yếu và 8 giải pháp về KTXH để thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, xã hội cần được thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nêu rõ, năm  2023, thành phố  phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chung sức, đồng lòng và sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đã làm được nhiều việc lớn, việc khó có ý nghĩa quan trọng.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, nằm trong top đầu các địa phương trên cả nước. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng của thành phố năm 2023 đã đạt kết quả toàn diện, vượt mức các tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật và đặt nền tảng cho các nhiệm vụ quan trọng đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tổ chức thành công sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Trên cơ sở chỉ ra một số khó khăn cũng như kết quả thực hiện chưa đạt như mong muốn, đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2024 là rất quan trọng, quyết định sự thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Thành ủy tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ thực chất, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát cán bộ đảng viên, nhất là những tổ chức, cơ quan, đơn vị có dấu hiệu mất đoàn kết.

Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc cần nghiên cứu, tham khảo cách làm của thành phố để đổi mới phương thức lãnh đạo, giao nhiệm vụ và giải quyết công việc. Tập trung cao độ hoàn thành 02 nhiệm vụ Thành ủy đã đăng ký với Bộ Chính trị là Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng. Trong đó, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, trong đó tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trong quá trình điều hành, chủ động rà soát lại các nguồn thu tiềm năng, lưu ý, cân đối đầu tư công để ưu tiên những dự án hạ tầng lớn, mang tính động lực, quan tâm một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa; đồng thời thực hiện nghiêm các kết luận của Thường trực Thành ủy tại các buổi làm việc với các địa phương, đơn vị; rà soát thêm việc thực hiện các chế độ, chính sách, chủ trương hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn thành phố kết hợp khả năng nguồn lực của thành phố để cân nhắc, xem xét nội dung đề xuất hỗ trợ phù hợp, xứng tầm với vị thế của thành phố.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 nghe báo cáo, cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. 

Tính đến ngày 20/11/2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố đã giải ngân đạt 58,42% kế hoạch thành phố giao, 95,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; 10 tháng đầu năm, giải ngân đầu tư công của thành phố đứng thứ 07 cả nước. Đây là kết quả khá cao mà thành phố đã nỗ lực đạt được. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong rằng, năm 2024, các đơn vị, địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn, đổi mới phương pháp làm việc, để công tác giải ngân thực hiện tốt ngay từ những quý đầu năm và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan sớm lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, tổ chức tổng kết, chia sẻ, rút kinh nghiệm về giải ngân đầu tư công của các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố để lan tỏa những các làm hay, kinh nghiệm có thể nhân rộng hiệu quả trong việc quản lý và giải ngân đầu tư công.

Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ khác, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo năm 2024 sẽ là năm trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng từ cấp thành phố đến cấp cơ sở. Đồng thời, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, trong đó tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội tiếp theo.

  * Tại hội nghị, Thành ủy  thảo luận, cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 và dự thảo Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Thành ủy ủy quyền cho Thường trực Thành ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về 2 nội dung này.

Đối với nội dung về kết quả, tiến độ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp do Thành ủy nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp của Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Thành ủy ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định những thay đổi về kế hoạch thực hiện trong quá trình thực tế triển khai; giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng quy định, kế hoạch đề ra./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực