Khẳng định vị thế, uy tín của ngành Tuyên giáo trong sự phát triển của thành phố

Thứ tư, 20/12/2023 15:41
(ĐCSVN) – Với những kết quả và đóng góp trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo Thành phố Hải Phòng đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, hướng dẫn; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của thành phố, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của ngành Tuyên giáo trong sự phát triển của thành phố.

Đề xuất nhiều ý tưởng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo

Trao đổi với chúng tôi về kết quả công tác ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng năm 2023, đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng cho biết, năm 2023, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, hướng dẫn; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, ngành Tuyên giáo thành phố xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với công tác tuyên giáo để tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Nổi bật nhất là ngành Tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng - Ảnh: Đàm Thanh

 Đồng thời, ngành Tuyên giáo thành phố đã triển khai đảm bảo chất lượng, chiều sâu trong tham mưu việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng, triển khai thực hiện bộ Quy trình thực hiện các nhiệm vụ công tác; đề xuất nhiều ý tưởng thiết thực và hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Tham mưu ban hành một số văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực đối với việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Trong năm 2023, công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo được coi trọng với nhiều hoạt động nổi bật; sơ kết, tổng kết 17 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức thành công nhiều hội nghị lớn có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự không ngừng đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của Ngành Tuyên giáo, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Trong đó, đáng chú ý, Ban Tuyên giáo thành phố đã Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các quyết định về “Quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các sở, ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo thành phố”; “Quy trình phối hợp xử lý thông tin xấu độc, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”. Đồng thời, chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố với Đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn chia sẻ, cũng trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp. Trọng tâm là tham mưu ban hành 10 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. Cụ thể, tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy với 85 điểm cầu cho trên 6.200 cán bộ, đảng viên tham dự. Các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ đã tổ chức 814 hội nghị trực tiếp cho trên 113.200 cán bộ, đảng viên.

Trong đó, việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng năm 2023 được tổ chức với nhiều hình thức, phương pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, kết hợp trực tuyến với trực tiếp; thi trực tuyến, hướng dẫn, phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet; biên soạn bản tin, đề cương nghị quyết, ứng dụng công nghệ thông tin… đã tạo sự thông suốt, nhất quán, nhanh chóng; rút ngắn thời gian đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng với công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghị quyết, chỉ thị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điểm nhấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là sự chủ động đổi mới, sáng tạo, nêu gương của cấp ủy các cấp; phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo vào thực tiễn đời sống; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương vững mạnh theo đúng tinh thần Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, biểu dương 100 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát động và triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” (thu hút 195.675 người, với 312.564 lượt tham gia dự thi, có 35 địa phương, đơn vị trên toàn thành phố tham gia cuộc thi; hơn 1.300 lượt tham gia thi của 42 tỉnh, thành phố trên cả nước)…

 Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn, cùng với hoạt động của thành phố, kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quận Lê Chân tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 và biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tổng kết, trao giải Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023; huyện Vĩnh Bảo tổ chức sơ kết 02 năm bằng hình thức báo công dâng Bác tại Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thủ đô Hà Nội); Đảng bộ Cục Thuế tổ chức quán triệt “Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “tự soi, tự sửa” do GS Hoàng Chí Bảo truyền đạt; Đảng ủy Cục Hải quan tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thành đoàn tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng; Bộ Chỉ huy quân sự tổ chức Hội thi tuyên truyền phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Năm 2023, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các nhiệm vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố : Tham mưu sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc trao đổi kinh nghiệm và diễn tập xử lý thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội; Tổ chức Tọa đàm, tập huấn Quy trình phối hợp xử lý thông tin xấu độc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Hội nghị tập huấn kỹ năng viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, định hướng, cung cấp, xử lý thông tin báo chí được tăng cường và chặt chẽ. Trong đó, ngành Tuyên giáo thành phố chủ động nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch truyền thông và tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền đối với một số vấn đề, vụ việc, kịp thời đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí toàn quốc. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của Trung ương, thành phố và thực tế để có nhiều tác phẩm báo chí (trung bình hằng tháng có trên 1.000 tin, bài đăng trên 50 báo và tạp chí) cập nhật kịp thời các hoạt động, vấn đề, sự kiện lớn của đất nước và thành phố, thông tin cụ thể, tích cực, toàn diện về kết quả phát triển của Hải Phòng. Một số cơ quan báo chí tiếp tục duy trì tuyến tin bài, có nhiều tin, bài sâu để thông tin chính thống về thành phố, góp phần hướng dẫn dư luận tích cực.

Công tác thông tin đối ngoại được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Chủ động tăng cường đẩy mạnh thông tin có trọng tâm, trọng điểm tạo điểm nhấn để quảng bá, giới thiệu thành phố, nhất là các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố; tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về quá trình xây dựng hồ sơ đề cử và kết quả Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO thông qua, công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản Thiên nhiên Thế giới; về Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2023. Công tác nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận chính trị tiếp tục được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra và phù hợp với tình hình thực tiễn với hơn 590 lớp được tổ chức trong năm 2023 cho 71.163 lượt người tham gia học tập…

Cùng với các lĩnh vực của ngành Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Với 20 hướng dẫn, 26 kế hoạch, 10 tài liệu tuyên truyền trên các lĩnh vực để toàn ngành chủ động triển khai thực hiện. Kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền; định hướng đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc; “phủ xanh” thông tin. Đáng chú ý, qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục.

Chú trọng chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và xác định năm 2024 có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, yêu cầu đối với ngành Tuyên giáo và đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kết hợp hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức các đoàn của Ban Tuyên giáo các cấp kiểm tra, giám sát, khảo sát tại các địa phương, đơn vị kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, biểu dương, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ”Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tác phẩm ‘Kiên quyết Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, góp phần nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của đất nước, thành phố. Chú trọng chuyển đổi số trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng Internet, mạng xã hội: tổ chức hội nghị trực tuyến, các cuộc thi trực tuyến; duy trì các fanpage đấu tranh trên không gian mạng; lập các nhóm Zalo, Facebook… để trao đổi thông tin, điều hành công việc. Ngoài ra, khai thác hiệu quả phần mềm “Giám sát, quản lý thông tin trên mạng internet và mạng xã hội, báo chí trong và ngoài nước”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định tiếp tục tăng cường nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Cụ thể, tham mưu Thành ủy có cơ chế, chính sách thu hút đối với đội ngũ làm công tác tuyên giáo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tế, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng vận động, thuyết phục, đối thoại với Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung nguồn lực đầu tư, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, từng bước hiện đại hóa, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và tiến bộ khoa học, công nghệ./.

Bài và ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực