Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Nam Giang

Thứ năm, 27/01/2022 18:10
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay tại huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được ghi nhận. Đây là cơ sở, động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Nam Giang (Quảng Nam)

Đây là khẳng định của đồng chí Lê Văn Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Giang với phóng viên khi nói về kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương này.

 Cán bộ, đảng viên tại Nam Giang phấn đấu đi đầu trong sản xuất, kinh doanh để làm gương cho quần chúng Nhân dân noi theo, góp phần giảm nghèo hiệu quả tại địa phương.

“Trên cơ sở nhận thức đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời đưa ra nhiều cách làm đa dạng, phong phú, từ xây dựng kế hoạch hướng dẫn nội dung thực hiện đến tổ chức kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Trong đó, Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngành chức năng có liên quan, nhất là các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy về xây dựng Đảng xác định những vấn đề cụ thể, thiết thực để tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân, nhất là trong đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thiết thực, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, tăng cường mối quan hệ mất thiết giữa cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên với Nhân dân… để tập trung thực hiện gắn với từng chủ đề, chuyên đề học và làm theo Bác theo các thời điểm năm, quý, tháng và thường xuyên, suốt đời”- Bí thư Huyện ủy Nam Giang cho biết thêm.

Cùng với định hướng, chỉ đạo trên, trong quá trình tuyên truyền và tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ có liên quan, các cấp ủy, địa phương, đơn vị rất quan tâm, đa dạng nhiều hình thức nhằm giúp các bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, chuyển mạnh mẽ từ suy nghĩ là một cuộc vận động sang thực hiện thường xuyên; đồng thời tích cực chuyển từ học tập, tổ chức hình thức tuyên truyền nội dung sang làm theo bằng mô hình, công việc cụ thể.

Bí thư Huyện ủy Nam Giang Lê Văn Hường thông tin: Hằng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, trường học… đã đưa nội dung học tập và làm theo và làm theo Bác ra thảo luận, trao đổi nhằm tạo sự tham gia tích cực, tự giác của cá nhân; đồng thời lựa chọn những nội dung cụ thể, phù hợp, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương, chức trách, trách nhiệm từng tập thể, cá nhân để học tập, thực hiện, trao đổi, liên hệ, tự phê bình và phê bình. Với cách làm này, không chỉ giúp việc học tập và làm theo Bác được thực chất, tránh hình thức, máy móc, nói suông mà cũng qua đó từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt của chi bộ đảng, cán bộ, đảng viên và của các tổ chức đoàn thể, đoàn viên…

“Tuy nhiên, trước khi có sự đổi mới này, ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng của nhiệm kỳ trước, Huyện ủy đã triển khai tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dunh cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm được cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở nghiêm túc triển khai; đồng thời quan tâm chú ý tuyên truyền, phổ biến từng nội dung trọng tâm có liên quan đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cũng như phổ biến, lan tỏa đến từng khu dân cư, từng người dân trong huyện. Việc đăng ký viết cam kết được đánh giá là  đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo quy định; nội dung đăng ký cơ bản theo theo các tài liệu đã được phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đồng thời có sự hướng dẫn, gợi mở của cơ quan hay người có trách nhiệm có liên quan, từ đó giúp đối tượng đăng ký có sự lựa chọn cho phù hợp, sát thực tế với tổ chức, cá nhân mình. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự chuyển biến tích cực, cụ thể và thiết thực hơn”- đồng chí Lê Văn Hường chia sẻ.

Theo đánh giá của Huyện ủy Nam Giang, qua quá trình thực hiện trách nhiệm nêu gương và đăng ký, cam kết của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua cho kết quả rất tích cực; đúng, sát và phát huy được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cũng như cá nhân được phân công phụ trách. Từ đó tác phong, lề lối sinh hoạt, làm việc và cả trong lối sống chuẩn mực; ý thức, động lực, động cơ rèn luyện về đạo đức, về bản lính chính trị đến chuyên môn, nghiệp vụ đã ngàng càng đi vào nền nếp, nghiêm túc. Cùng với chuyển biến này, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nội dung, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương được thể hiện rõ ràng, hành động cụ thể, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

 Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng mới đây, nhiều tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Huyện uỷ  khen thưởng do có thành tích trong triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05.

Từ những chuyển biến trên đã thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động, tức là làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên và lan tỏa mạnh mẽ trong nội bộ Đảng và Nhân dân.

Theo Bí thư Huyện ủy Nam Giang, đến nay tại địa bàn huyện đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ. Trong đó, nổi bật như: mô hình “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” của thôn Đắc Ốc, xã la Dêê; mô hình “Vận động nhân dân không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ”của Ban Công an xã Chơ Chun; mô hình “Tiếng mõ an ninh biên giới” của xã La Dêê; Chi bộ trường tiểu học Thạnh Mỹ xây dựng khối đoàn kết nội bộ hết lòng chăm lo học sinh; chương trình “Nồi cháo tình thương” của Hội thiện nguyện Nam Giang và Chi đoàn cơ quan Quân sự huyện; Hội thiện nguyện Nam Giang kêu gọi, kết hợp với Hội thiện nguyện trong và ngoài tỉnh thực hiện hàng chục đợt thiện nguyện, tặng quà cho nhân dân các thôn có điều kiện khinh tế- xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng biên giới với tổng giá trị hàng hóa trên 01 tỷ đồng….

Cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân khác đã gương mẫu thực hiện việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, trong đó có 04 tập thể được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen là Chi bộ thôn Pà Dấu 1, Huyện đoàn Nam Giang, Hội Thiện nguyện Nma Giang và Trường tiểu học Thạnh Mỹ. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân khác cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Nam Giang tặng Giấy khen với các việc hoạt động đóng góp tích cực vào sự phát triển, tiến bộ ở địa phương.

Với những kết quả to lớn kể trên, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang tiếp tục có nhiều chủ động hơn và nhiều cách làm thiết thực hơn nhằm tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác lan tỏa mạnh mẽ hơn trong nội bộ Đảng và Nhân dân. Thông qua đó góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên; đồng thời tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa trong huy động sự đóng góp của xã hội và toàn dân vào sự nghiệp xây dựng, đưa Nam Giang phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong những năm tới./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực