Phát huy trí tuệ và đổi mới sáng tạo của thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu, 29/03/2024 14:42
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Cùng Bộ và ngành Khoa học và Công nghệ trong 65 năm (1959 – 2024) đồng hành với đất nước, thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ luôn có khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, tinh thần trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.
 Thanh niên Bộ KH&CN luôn quyết tâm, xung kích tiến lên trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, trong hội nhập quốc tế, góp sức xây dựng quê hương.

Tuổi trẻ Bộ KH&CN xung kích, sáng tạo

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thanh niên là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước và luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện để thanh niên Việt Nam tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng đó của Người luôn được Đảng, Nhà nước ta thấm nhuần và vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng mới.

Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện. Việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo. Đoàn Thanh niên Bộ tham gia các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị do Đoàn Khối cơ quan Trung ương phát động như: Chuỗi hoạt động với chủ đề “Sáng mãi lời dạy của Bác” thông qua 02 tác phẩm kịch nói “Đoàn kết là sức mạnh” và “Tình huống bất ngờ” tại Nhà hát kịch Việt Nam; Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia diễn đàn “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Những giá trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giai đoạn hiện nay”; sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức dâng hương tại Đền Hùng (ngày 28/4/2023); tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn, dâng hương, dâng hoa viếng Bác, thăm quan di tích Phủ Chủ tịch; đồng thời được nghe tư liệu về những giây phút cuối đời của Bác Hồ (ngày 06/5/2023)Thông qua các chương trình, đoàn viên thanh niên Bộ KH&CN đã có cơ hội được trải nghiệm, lắng nghe và thấu hiểu hơn về lịch sử giữ nước của dân tộc, cảm nhận sâu sắc và hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của các thế hệ cha anh, qua đó thêm quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, đem trí tuệ, sức trẻ phụng sự Tổ quốc và sự nghiệp phát triển đất nước, phát triển ngành KH&CN.

Với vai trò tiên phong, Đoàn Thanh niên Bộ đã triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú gắn với các hoạt động cụ thể cho đoàn viên, thanh niên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” đã từng bước nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là vị trí và vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động đoàn và lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ, đoàn viên có những chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN cũng đã lồng ghép tổ chức được nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về thân thế, sự nghiệp, chuẩn mực đạo đức của Bác như: Tổ chức các chương trình về nguồn, tham quan học tập tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Yên Bái... Hằng năm, tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn; Tham dự và báo cáo tham luận tại Hội thảo “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Tọa đàm khoa học “Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thăm và dâng hương tại khu tưởng niệm Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Tham gia các hoạt động trong chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hằng năm do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Việc triển khai thực hiện tích cực các hoạt động phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn Bộ KH&CN. Các hoạt động chính là môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện và tu dưỡng bản thân về phẩm chất, đạo đức. Khẳng định chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Bộ luôn luôn nêu cao tinh thần học hỏi kinh nghiệm của Đoàn cấp trên cũng như đơn vị bạn để làm sao tổ chức được các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để từ đó giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn, của dân tộc. Cán bộ, đoàn viên thanh niên trẻ được rèn luyện có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị và sống có lý tưởng. Đưa tuổi trẻ vào rèn luyện trong môi trường tập lý luận chính trị, tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tạo môi trường thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, là lực lượng nòng cốt để tham gia xây dựng Đảng. Chính vì vậy, công tác giáo dục của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức đổi mới, sinh động và gần gũi với đoàn viên thanh niên, tiêu biểu là các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Đảng, về Đoàn và về ngành khoa học và công nghệ diễn ra thường niên; các hội thi văn nghệ với chủ đề về Đảng và về Bác,… đã thu hút, lôi cuốn được sự tham gia của đông đảo đoàn viên thuộc Bộ.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ được Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN đẩy mạnh với sự đổi mới, linh hoạt trong phương thức tổ chức, phù hợp với bối cảnh, tình hình của đất nước; thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sức sáng tạo của thanh niên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để thanh niên không ngừng được rèn luyện, cống hiến và ngày càng trưởng thành. Phong trào nghiên cứu khoa học được các đoàn viên, thanh niên Bộ KH&CN tích cực hưởng ứng thông qua việc chủ động đề xuất, đăng ký đảm nhận, tham gia các đề tài, nhiệm vụ KH&CN, tham gia viết bài tham luận tại các tọa đàm khoa học. Nhiều hội thảo đã được tổ chức, tiêu biểu như: “Hội thảo Thanh niên và công tác nghiên cứu khoa học”; Hội thảo “Thanh niên tìm hiểu về sở hữu trí tuệ và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”; Hội nghị "Tập huấn kiến thức ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân"; Hội thảo trực tuyến “Nâng cao năng lực tri thức trẻ trong khai thác và phát triển dữ liệu công nghệ”… nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho thanh niên tại các đơn vị nghiên cứu và đưa ra các phương pháp hỗ trợ cho công tác nghiên cứu của thanh niên được triển khai mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Tiếp nối truyền thống, khơi dậy khát vọng cống hiến

Hòa cùng tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bộ KH&CN luôn quyết tâm, xung kích tiến lên trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, trong hội nhập quốc tế, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước.

Đội ngũ đoàn viên, thanh niên, trí thức KH&CN trẻ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển bền vững, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; ra sức phát huy tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng và đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Đoàn Bộ KH&CN tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, triển khai các hoạt động bám sát với chủ đề của năm, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá, nắm chắc chuyên môn, tự tin hội nhập quốc tế, sẵn sàng làm chủ KH&CN hiện đại trong lĩnh vực công tác, tích cực quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề cấp Bộ về kiến thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cán bộ trẻ thuộc Bộ. Xây dựng kế hoạch phát động và triển khai các hoạt động cụ thể cho chiến dịch tình nguyện mùa đông, khuyến khích các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng, kết hợp chuyển giao công nghệ hỗ trợ đời sống sản xuất tại địa phương. phối hợp với một số Đoàn Bộ, ngành cơ quan Trung ương tổ chức tình nguyện cấp Khối tại một địa phương vùng khó khăn ở phía Bắc.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN sẽ tiếp tục khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia, chủ trì nghiên cứu các đề tài, đề án; kết nối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức để hỗ trợ các đề tài khoa học, giải pháp xuất sắc, có tính ứng dụng cao của đoàn viên thanh niên. Tổ chức các hoạt động chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp/ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên trong địa bàn huyện Kông Chro, Gia Lai.

Hòa cùng tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bộ KH&CN luôn quyết tâm, xung kích tiến lên trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, trong hội nhập quốc tế, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước.

Đội ngũ đoàn viên, thanh niên, trí thức KH&CN trẻ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển bền vững, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; ra sức phát huy tinh thần yêu nước, một lòng theo Đảng và đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng đất nước phát triển./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực