Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, bằng sự lãnh đạo tài tình của Ban lãnh đạo cùng tinh thần đoàn kết, chung sức một lòng, vượt qua mọi gian khó của tập thể cán bộ công nhân viên; PV Power đã từng bước phát triển mạnh mẽ, tự hào là doanh nghiệp đứng đầu toàn quốc về sản lượng nhiệt điện khí, đứng thứ 2 toàn quốc về tổng sản lượng điện (sau EVN). Đồng thời PV Power luôn không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực vào sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển ngành Công nghiệp điện nói riêng và phát triển nền kinh tế đất nước nói chung.

Thấu hiểu được rằng muốn phát triển kinh tế đất nước thì điện phải đi trước một bước. Các dự án điện không chỉ tạo ra nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương như: Gia tăng giá trị công nghiệp, tạo việc làm, an sinh xã hội, tạo môi trường thu hút đầu tư… mà còn góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất khác từ công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp đến  thương mại, dịch vụ… Chính vì vậy, trong suốt quá trình hoạt động của mình, PV Power đã luôn chú trọng công tác vận hành các nhà máy an toàn và hiệu quả và kết quả đạt được với những nỗ lực đó là trong 09 tháng đầu năm 2017, PV Power đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ: Vận hành sản xuất các nhà máy điện ổn định, tuyệt đối an toàn, hiệu quả, sản lượng điện đạt 15,58 tỉ kWh, doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 23.157,5 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.664 tỉ đồng; Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng Công ty ước đạt 1.018 tỉ đồng;

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, để giữ vững được sự ổn định cũng như hướng đến sự phát triển mạnh mẽ lâu dài trong tương lai, điều trước mắt PV Power cần làm là hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 09 tháng đầu năm 2017, bước vào những tháng cuối năm, PV Power đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển đồng bộ như: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng duy trì thiết bị nhà máy khả dụng cao, vận hành ổn định; phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất quý IV/2017 đạt 5,28 tỷ kWh với hiệu quả tối ưu khi tham gia thị trường điện cạnh tranh; Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ, thực hiện tiết kiệm và tiết giảm tối đa các khoản chi phí trong toàn Tổng Công ty;Hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ, chuyển đổi mô hình hoạt động công ty cổ phần...

Với những giải pháp trên cùng sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực hết mình của mỗi cán bộ, mỗi nhân viên trong toàn Tổng công ty; tin tưởng rằng PV Power sẽ thực hiện tốt kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển vươn lên tầm cao mới trong những chặng đường tiếp theo; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sản xuất, sinh hoạt và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 

P.V