VCCI kiến nghị giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

VCCI kiến nghị giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

(ĐCSVN) – Dịch COVID-19 đang tiếp tục ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp. Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị Uỷ ban Kinh tế Quốc hội sớm xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và duy trì việc làm cho người lao động.
Cần hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu
Cần hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu
(ĐCSVN) – Thời gian qua, việc xử lý nợ xấu, đặc biệt là việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 (Nghị quyết 42) của Quốc hội đã đạt được nhiều...
Kim ngạch xuất khẩu tiêu đạt 499 triệu USD
Kim ngạch xuất khẩu tiêu đạt 499 triệu USD
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm 2021, khối lượng xuất khẩu hạt tiêu đạt 155 nghìn tấn với 499 triệu USD, tuy giảm 6,7% về khối lượng nhưng tăng tới 40,5% về...
Quyết liệt gỡ khó cho sản xuất, tiêu thụ nông sản các tỉnh phía Nam
Quyết liệt gỡ khó cho sản xuất, tiêu thụ nông sản các tỉnh phía Nam
​(ĐCSVN) - Tổ Công tác 970 đề nghị các địa phương phía Nam công bố thời gian, sản lượng, chủng loại nông sản thu hoạch để tham gia mạnh mẽ vào các...