Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về “Tư cách người Công an cách mệnh”

Thứ bảy, 11/03/2023 10:24
Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là Giám đốc Sở công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Công an nhân dân Sáu điều về "Tư cách người Công an cách mệnh". Đây là "Kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Nguồn: TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực