Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban tiếp công dân và Thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; góp ý Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và định hướng chương trình thanh tra năm 2018.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Hội nghị, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên thời gian qua có chiều hướng giảm cả về số lượng đoàn đông người và số vụ việc.

Nguyên nhân các vụ việc được xác định là do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn có nhiều tồn tại, yếu kém, nhất là công tác quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, tái định cư; một số vụ việc do lịch sử để lại, trong khi đó chính sách đã thay đổi không còn phù hợp hoặc không có hồi tố nên công dân bức xúc khiếu nại nhiều năm; chính sách pháp luật về đất đai đã được sửa đổi, bổ sung nhưng trong nhiều trường hợp vẫn chưa giải quyết được vấn đề đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất, nhất là giá bồi thường về đất …

Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người khiếu nại còn hạn chế nên tỉ lệ khiếu nại tố cáo sai còn khá nhiều, chưa có xu hướng giảm, đã kiểm tra rà soát, trả lời, có văn bản chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài…

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trong thời gian qua.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị các địa phương chú trọng việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với Kiểm toán cũng như thanh tra các bộ, ngành để xử lý; đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm xử lý chồng chéo giữa thanh tra tỉnh, thành phố với các sở, ngành, huyện thị trong tỉnh…/. 

Tin, ảnh: Phương Thảo