Từ đầu năm 2010, Ninh Bình đã lên kế hoạch rà soát các vụ việc còn tồn đọng, chấn chỉnh việc thực hiện qui chế tiếp công dân tại các công sở, đặc biệt là phòng tiếp công dân của tỉnh, giải quyết công việc chính xác, đúng pháp luật bảo đảm yên dân, ổn định tình hình địa phương, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp...

Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm túc qui chế tiếp công dân thường xuyên, trực tiếp đối thoại, cởi mở, thẳng thắn với dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của dân có lý, có tình, không để oan sai. Cán bộ từ cơ sở tăng cường nắm tình hình, tư tưởng trong dân, tháo gỡ những vướng mắc từ lúc mới phát sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật đến người dân để ổn định an ninh chính trị, tập trung phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng cao hơn năm trước.

Năm 2009, các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình đã tiếp hơn 3.190 lượt công dân, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp giải quyết những kiến nghị của dân đã tiếp hơn 1.400 lượt công dân, với hơn 1.160 đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm gần 20% so với năm 2008. Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh đã tiếp 290 lượt công dân, giảm 40% so với năm 2008, trong đó có 8 đoàn người từ 5-20 người liên quan đến giải toả hành lang Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình, Quốc lộ 10 qua huyện Yên Khánh và một số cựu thanh niên xung phong tiếp tục đề nghị được hưởng chế độ thương tật như thương binh. Hầu hết đơn thư phản ánh các vụ việc cũ, trong đó có một số công dân cố tình khiếu kiện những việc đã hết thời hiệu giải quyết, tập trung vào các vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tố cáo cán bộ xã, phường vi phạm chế độ quản lý đất đai, sử dụng ngân sách, thực hiện chính sách xã hội sai mục đích... Toàn tỉnh đã giải quyết hơn 300 vụ việc phức tạp, ổn định tình hình an ninh nông thôn, bảo đảm trật tự xã hội và tập trung phát triển kinh tế.

Để giải quyết nhanh, chính xác các vấn đề bức xúc trong nhân dân, Ninh Bình chỉ đạo các huyện, thị xã, các ngành liên quan, chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền. Các vụ việc phức tạp còn tồn đọng được Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thanh tra tỉnh đứng ra giải quyết kịp thời, tháo gỡ nhiều vụ phức tạp như giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tại xã Yên Mật, xí nghiệp chiếu cói Đại Đồng và một số công dân ở giáo họ Đồng Đắc (Kim Sơn)... Mặt khác, tỉnh chỉ đạo các ngành trong khối tư pháp phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn lượt công dân, nhờ đó nhiều vụ việc tự giải quyết được từ cơ sở, tình trạng đơn thư khiếu tố vượt cấp giảm so với trước. Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình cho thấy đơn thư khiếu nại tố cáo đúng chiếm 22%, có đúng có sai chiếm 38% và sai hoàn toàn chiếm 40%, từ đó các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết nhanh và chính xác các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân./.