Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn ngay từ khi phát sinh, tránh khiếu nại vượt cấp, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào tháng 5 tới đây.

leftcenterrightdel

Tỉnh Yên Bái coi việc tích cực đối thoại, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư,

nguyện vọng của người dân là giải pháp quan trọng để không xảy ra tình trạng

khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Lịch tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp dân được thực hiện vào các ngày làm việc trong tuần. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng. Tại các buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh đều có sự tham dự đầy đủ của đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan nhiều đến khiếu nại, tố cáo của công dân như: Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, UBND huyện, thành phố…

 Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, UBND tỉnh Yên Bái đã thi hành nhiều giải pháp như: Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đều phải nắm chắc tình hình khiếu kiện trên địa bàn và lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, cơ quan, đơn vị; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để trả lời tại chỗ cho công dân, cũng như kịp thời, chủ động tham mưu đề xuất với tỉnh xem xét, chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 Đối với UBND các cấp, tỉnh yêu cầu tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đặc biệt là những khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai khi triển khai một số dự án trọng điểm và các nội dung tố cáo đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành.

 Cơ quan Thanh tra được tỉnh giao tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của người đứng đầu các sở, ngành.

 Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, năm 2020, các cơ quan hành chính trên địa bàn đã tiếp 1.739 lượt công dân, nội dung tiếp nhận qua tiếp công dân là 1.328 vụ việc, trong đó khiếu nại 162 vụ việc, nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, các chính sách liên quan đến đất đai, nhà ở, tài sản. Tỷ lệ số vụ việc đã được các cấp, các ngành trong tỉnh xem xét, giải quyết đạt 93,1%, tương đương 1.237 vụ việc. Số còn lại đang tiếp tục được các cấp, các ngành giải quyết.

 Năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp nhận 1.779 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tăng gần 18% so với năm 2019. Số đơn đủ điều kiện xử lý là 919 đơn. 70% số đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai.

 Do quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nên trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình hình khiếu kiện đông người không phức tạp và chỉ có 1 trường hợp khiếu nại vượt cấp. UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng đón công dân về địa phương, kịp thời tuyên truyền, vận động và giải quyết các ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân.

 Về những giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào tháng 5 tới, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, địa phương sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tích cực đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân để có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp, phức tạp./.

Tin, ảnh: Phương Liên