HĐND huyện Kiến Xương tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ sáu, 12/11/2021 21:08
(ĐCSVN) - Chiều ngày 11/11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.
Chủ tọa kỳ họp 

Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Tham gia kỳ họp còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng một số phòng ban, ngành của huyện có liên quan; các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiến Xương; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Quang Trung – Quang Hưng – Bình Thanh, huyện Kiến Xương; phê duyệt cơ chế hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025; thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương đến năm 2030; phê duyệt cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện 2 mô hình điểm phát triển kinh tế nông nghiệp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại xã Bình Định và xã Bình Thanh.

Các đại biểu tham gia kỳ họp 

Kỳ họp cũng thông qua báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, HĐND huyện khóa XX của Ban Kinh tế - Xã hội huyện; triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đại biểu nhất trí với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp.

 
 Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất ban hành nghị quyết về các nội dung tờ trình, báo cáo thông qua tại kỳ họp. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2021, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm. Trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh sản xuất vụ đông; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chú trọng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

 

Thanh Huyền – Phạm Hưng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực