Phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai"

Thứ năm, 25/05/2023 14:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa”. Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn xây dựng công vụ, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh như trên tại phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội sáng 25/5.

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu sáng 25/5

Không thể bênh các biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa nhận tình trạng hiện nay có không ít cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ.

Khẳng định đây là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã vi phạm các quy định theo nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Những biểu hiện này cũng vi phạm các quy định của Luật Chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Cán bộ, công chức.

“Phải khẳng định như vậy và có thái độ rất rõ ràng về biểu hiện này”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói thêm. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, chúng ta không thể bênh che với các biểu hiện này. Trong bối cảnh đất nước đang rất khó khăn, tình trạng như vậy làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm giảm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm vấn đề này, Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo, chỉ thị, công điện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước. Bộ Nội vụ cũng đã có tham mưu để tập trung vấn đề này.

Ở đâu người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở đó phát triển

Để giải quyết tình trạng trên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, giải pháp hàng đầu là về tư tưởng, nhận thức. Đó là, cần đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm, nhiệm vụ mà cán bộ, công chức phải thực hiện. 

Đặc biệt, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là “không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa”. Đây là nhận thức rất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn xây dựng công vụ, chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức. 

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, cần xây dựng và hoàn thiện thể chế. Bởi lẽ, hệ thống chính sách có mặt còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn nên quá trình thực thi công vụ cũng sẽ có khó khăn, rào cản, vướng mắc. “Khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực như đầu tư, tài chính, ngân sách, đầu tư công, phát triển doanh nghiệp... dễ dẫn đến sai khi cán bộ, công chức thực thi chưa hiểu, nhận thức hết quy định của pháp luật, dễ dẫn đến tâm lý sợ sai”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lý giải. 

Do đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, việc hoàn thiện thể chế là rất quan trọng, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rà soát bãi bỏ các quy định hoặc thói quen phải xin ý kiến, thỏa thuận, xin chủ trương, thống nhất... Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết đang cho rà soát lại để khắc phục vấn đề này. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin hiện Bộ tập trung rất cao, tham mưu cho Chính phủ để ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung song lại vướng rất nhiều quy định của pháp luật.

“Có những nghị định, nghị quyết này mới đầy đủ tất cả cơ sở hành lang pháp lý, khi đó mới bảo vệ được cán bộ, nếu không cũng rất khó, vì có những quy định trong một số luật đều vướng hết”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói và cho rằng, nếu không có nghị quyết của Quốc hội thì "không thể xé rào, vượt rào thực hiện việc này được".

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu để sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bởi luật này có nhiều nội dung liên quan đến việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ; đây cũng là hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Dẫn chứng việc từ Trung ương đến địa phương ở đâu có người đứng đầu dám làm, dám chịu trách nhiệm thì ở đó vẫn phát triển, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh quan điểm cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức. 

"Suy cho cùng, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết mạnh tay xử lý cán bộ có biểu hiện nêu trên là rất cần thiết và là vấn đề quyết định, không thể đổ cho ai được", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh./.

Tú Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực