Thông qua chủ trương thành lập thành phố Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ ba, 25/06/2024 16:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập thành phố Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc TX.Phú Mỹ và thành lập TP. Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Báo BRVT)

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra ngày 25/6, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết nghị các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đất đai, pháp chế.

Thảo luận các tờ trình, dự thảo

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết nghị các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đất đai, pháp chế. Cụ thể: Bổ sung dự án thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị dự toán cấp I đối với các nhiệm vụ chưa xác định rõ đơn vị thực hiện trong dự toán đầu năm và các nội dung dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương của UBND tỉnh cho phép thực hiện năm 2024; Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp huyện và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Ban hành tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập thành phố Phú Mỹ.

100% đại biểu tán việc thành lập 3 phường thuộc thị xã Phú Mỹ

Tại kỳ họp, với 100% đại biểu tán thành, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập thành phố Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nghị quyết nêu rõ, tán thành chủ trương thành lập 3 phường thuộc thị xã Phú Mỹ, gồm: phường Tóc Tiên trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 6 ấp của xã Tóc Tiên; phường Tân Hòa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 4 thôn của xã Tân Hòa; phường Tân Hải trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 5 thôn của xã Tân Hải.

Như vậy, theo nghị quyết, thành phố Phú Mỹ thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên (333,02km2), quy mô dân số (195.591 người) và 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc Thị xã Phú Mỹ (8 phường: Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Tân Phước, Phước Hòa, Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải và 2 xã: Sông Xoài, Châu Pha). Phú Mỹ có tỷ lệ đô thị hóa đạt 86,09%.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập thành phố Phú Mỹ theo quy định của pháp luật./.

Đức Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực