Quận Ngũ Hành Sơn nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm, 01/06/2023 16:18
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN)- Thực hiện Kết luận số 175-KL/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng và phát triển quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, quận Ngũ Hành Sơn đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng quận ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, xứng tầm là khu đô thị lớn, hiện đại phía Đông Nam thành phố.
Diện mạo Quận Ngũ Hành Sơn từng bước thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. 

Thực hiện Kết luận số 175-KL/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND quận đã nỗ lực thực hiện việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai tốt việc thí điểm chuyển đổi số trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử. Hiện tại, tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các phường và 100% các đơn vị đã thực hiện chữ ký số, nhận văn bản đến và phát hành văn bản đi trên hệ thống điện tử; đã triển khai các ứng dụng thông tin điện tử qua mạng xã hội như: Zalo, facebook, đường dây nóng 1022; trang gopy.danang.gov.vn và tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị từ Cổng dịch vụ công quốc gia để tương tác, trao đổi, thông tin, giải thích, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, công dân.

Bên cạnh đó, UBND quận thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của quận để có giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, tương xứng, tạo sự đột phá để phát triển nhanh, bền vững. Theo đó, UBND quận đã đề xuất UBND thành phố tích hợp định hướng phát triển du lịch Khu công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo tính đồng bộ của cấu trúc đô thị và làm cơ sở ưu tiên nguồn lực, đảm bảo hài hòa với các lĩnh vực kinh tế khác, gắn với sinh thái và thông minh; trong đó xác định không gian phát triển du lịch theo định hướng tựa núi, hướng biển. Bên cạnh đó, UBND quận phối hợp với các ngành chức năng thành phố trong việc xây dựng phương án đầu tư, sửa chữa, quản lý, khai thác các chợ trên địa bàn với tổng kinh phí đầu tư gần 08 tỷ đồng; qua đó tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp tại các chợ, đảm bảo điều kiện phục vụ nhu cầu kinh doanh của các hộ tư thương.

Công tác kêu gọi, đầu tư, phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, hạ tầng để phát triển như: Y tế, giáo dục - đào tạo chất lượng cao, công nghệ thông tin... được UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, quận cũng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2021-2025” và Chỉ thị số 01-CT/QU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; ban hành Kế hoạch số 3217/KH-UBND ngày 12/10/2021 về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quận Ngũ Hành Sơn, giai đoạn 2021-2025. Tham gia các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đạt được kết quả khả quan. Năm học 2021 - 2022, học sinh hoàn thành chương trình các lớp học, bậc học, học sinh giỏi tăng hơn so với năm học trước, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 các trường công lập đạt 78,25% tăng 2,09% so với tỷ lệ chung toàn thành phố (76,16%); có 24 học sinh thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tăng 5 học sinh so với năm học trước.

Về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/QU ngày 01/12/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, quận đã xây dựng Kế hoạch số 3304/KH-UBND ngày 31/12/2020 về Nâng cao chất lượng y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận đoạn 2021-2030; lập Kế hoạch chi tiết về cử cán bộ đi đào tạo tại bệnh viện hạt nhân; kế hoạch tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao, tổ chức thực hành thành thạo các danh mục kỹ thuật đã đăng ký.

Trong công tác nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, đô thị, UBND quận đã ban hành Công văn số 730/UBND-PQLĐT về việc góp ý kiến liên quan đến điều chỉnh quy hoạch đồ án 02 phân khu trên địa bàn quận: phân khu đổi mới sáng tạo; phân khu ven sông Hàn và bờ Đông. UBND quận thường xuyên rà soát sự phù hợp quy hoạch của các dự án; đối với các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, hằng năm rà soát báo cáo kịp thời về thành phố thông qua Sở Xây dựng để có nghiên cứu xử lý cho phù hợp. Công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn  hóa, danh lam thắng cảnh thời gian qua được quan tâm thực hiện. UBND quận đã  tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo tồn Di sản Văn hóa kiến trúc Việt và các sở, ngành thành phố có liên quan xây dựng Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn; đến nay Đồ án quy hoạch đã được hoàn thiện và UBND thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Đà Nẵng xây dựng phương án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa “Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn” xứng tầm với vị thế của một di sản tư liệu thế giới.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, UBND quận cũng nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và giải quyết lao động trên địa bàn quận luôn được quan tâm chú trọng thực hiện. UBND quận đã phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị giới thiệu giải quyết việc làm cho 3.079/3.000 lao động, đạt 102,63% kế hoạch; năm 2022 đã giảm 350 hộ nghèo, đạt 100% kế hoạch. Cơ sở thiết chế văn hóa bao gồm công trình nhà văn hóa, công viên vườn dạo, đường, mương thoát nước, công trình phục vụ dân sinh,… được quan tâm đầu tư xây dựng giúp nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện Kết luận số 175-KL/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Quận ủy về xây dựng và phát triển quận Ngũ Hành Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở những kết quả của năm 2022, UBND quận tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; các chủ trương, chính sách của thành phố, của Quận ủy; tiếp tục thực hiện Kết luận số 175-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Quận ủy về xây dựng và phát triển quận Ngũ Hành Sơn./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực