Xã Lang Minh tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tư, 22/02/2023 17:39
(ĐCSVN) - Năm 2023, xã Lang Minh (Xuân Lộc, Đồng Nai) quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu trọng yếu. Trong đó, phấn đấu đưa giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 8-8,5% so với năm 2022; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Trong năm 2022, UBND xã Lang Minh đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tình hình thực tế của địa phương và đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn năm 2022: 988.738 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ (Nghị quyết tăng 8,5-9%). Trong đó, giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản: 245.246 triệu đồng, đạt 99,6% kế hoạch, tăng 1,5 so với cùng kỳ (Nghị quyết tăng 1,5-2%). Việc chuyển dịch cơ cấu, phân bổ cây trồng hợp lý đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Cây lâu năm, cây có giá trị kinh tế được chú trọng đầu tư phát triển. Việc chọn giống năng suất, chất lượng cao được quan tâm. Các ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng: 552.157 triệu đồng, đạt 100,11% kế hoạch, tăng 10,7% so cùng kỳ (Nghị quyết tăng 10,5-11%). Giá trị nhóm ngành Dịch vụ: 191.335 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,8% so cùng kỳ (Nghị quyết tăng 12,5-13%).

Cổng chào xã NTM Lang Minh (Ảnh: ĐVCC) 

Trong năm 2022, Lang Minh đã duy trì, giữ vững xã nông thôn mới nâng cao và không ngừng tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thu, chi ngân sách cũng được UBND xã thường xuyên quan tâm, cơ bản đảm bảo chi trả kịp thời, đúng đủ về các chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp tết, trợ cấp nghỉ việc và hoạt động đối với các ban, ngành, đoàn thể. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.197 triệu đồng tăng 81,42% so với kế hoạch huyện giao. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “01 cửa”, “1 cửa liên thông” hiện đại; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT được tập trung chỉ đạo; đặc biệt, phong trào văn hóa - thể thao có khởi sắc, diện mạo xã được chỉnh trang, thay đổi toàn diện; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân từng bước ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tiến hành thường xuyên, đúng luật; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được thực hiện đúng quy định. Công tác giao quân được triển khai thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo, xã Lang Minh đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn năm 2023 tăng 8-8,5% so với năm 2022. Giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 3-3,5%; giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng tăng 9-9,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và giá trị nhóm ngành Dịch vụ tăng 11,5-12% so với năm 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 20.000 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán được giao.

Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn (Ảnh: ĐVCC) 

Ngoài ra, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ: khu vực Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản: 25,22%; khu vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng: 36,94%; khu vực Thương mại và Dịch vụ: 37,84%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, trong đó: tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 68,2%. Qua đó, khai thác tối đa nguồn nhân lực, tài nguyên sẵn có của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Lang Minh cũng đặc biệt quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường. Trong năm 2023, phấn đấu đưa tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 42-43%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 88%; thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, tiếp tục triển khai các kế hoạch chi tiết về thực hiện bộ chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, xã Lang Minh đang đẩy mạnh tổ chức triển khai quy hoạch phát triển nông nghiệp; khuyến khích, hợp tác với các nguồn lực trong và ngoài xã thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn; tập trung xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, phát triển thương mại - dịch vụ nông sản; phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp an toàn, xanh, sạch và có giá trị gia tăng cao. Khuyến khích nhân dân xây dựng nhà ở khang trang, sạch, đẹp. Nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công trình giao thông nông thôn. Tập trung thực hiện thu ngân sách, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu huyện giao; đảm bảo chi ngân sách đúng quy định và hiệu quả.

Hệ thống giao thông trong xã được đầu tư đồng bộ (Ảnh: ĐVCC) 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và vai trò của nước sạch đối với sức khỏe con người; phấn đấu đạt trên 91% tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Giữ vững xã nông thôn mới nâng cao và không ngừng nâng chất các tiêu chí. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hệ thống chính trị, cộng đồng, ấp, trường học, cơ quan, đơn vị; xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, hạnh phúc.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động y tế, giáo dục trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục triển khai kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" nhằm duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên UBND, cán bộ, công chức phụ trách từng ấp, từng tổ nhân dân. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời, đề cao pháp luật, kỷ cương của Nhà nước trong suốt quá trình quản lý thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực