Xã Trung Chải: Nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Thứ sáu, 03/11/2023 14:50
(ĐCSVN) - Trung Chải là một xã biên giới của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), toàn xã có 5 dân tộc cùng sinh sống trong đó dân tộc Mông và dân tộc Mảng chiếm đa số. Nhân dân các dân tộc trong xã chủ yếu sinh sống bằng nghề chăn nuôi và trồng trọt, kinh tế chậm phát triển, trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên nhờ có những chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo, nhất là hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm nghèo của xã.

Để thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, ngay từ đầu năm xã Trung Chải đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong năm 2023. Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023, xã đã triển khai và tuyên truyền sâu rộng công tác giảm nghèo tới nhân dân trên địa bàn của xã. Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã phụ trách công tác giảm nghèo của từng bản, đảm bảo công tác giảm nghèo đạt theo kế hoạch giao. Thường xuyên thực hiện việc giám sát chi trả chế độ bảo trợ hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định. Thường xuyên rà soát đề nghị cấp bổ sung thẻ bảo hiểm kịp thời cho các đối tượng còn thiếu thẻ hoặc sai thông tin thẻ. Thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2023. Thường xuyên quan tâm đến an sinh xã hội của bà con nhân dân. Rà soát nhu cầu hỗ trợ và đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ kịp thời cho bà con nhân dân. Chủ động liên hệ với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội để huy động nguồn vốn hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Thường xuyên làm tốt công tác rà soát trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho trẻ qua đó từng bước thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã.

Cán bộ xã Trung Chải xuống cơ sở tuyên truyền và định hướng về công tác giảm nghèo cho từng hộ dân. 

Ông Giàng A Chỉnh, Bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn cho hay: "Hiện nay cuộc sống của bà con nhân dân đã có nhiều đổi thay so với trước được Nhà nước quan tâm làm đường đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế, con cái được đi học gần nhà. Chúng tôi cũng mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm để nhân dân có cuộc sống phát triển hơn nữa".

Hiện nay xã Trung Chải vẫn còn nhiều hộ nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở và nhà tiêu vệ sinh; hộ cận nghèo thiếu hụt các chỉ tiêu về nhà ở, nhà vệ sinh. Để hoàn thành các chỉ tiêu cũng như thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, xã Trung Chải tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững đảm bảo mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo, chỉ đạo phối hợp thực hiện hiệu quả việc lồng ghép, việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và cơ chế chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn của xã. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ xã đến bản, coi nhiệm vụ giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo từ xã đến bản, nhất là lĩnh vực liên quan đến việc làm phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Việc xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với địa phương, thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng năm đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng theo quy định.

Ông Lò A Tư, Chủ tịch UBND xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn cho biết thêm: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và đổi mới nội dung hình thức đa dạng phù hợp với tâm lý, tập quán nhân dân theo hướng là chuyển từ cho không sang cho vay và hỗ trợ một phần của nhà nước với sự góp sức của nhân dân. Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhất là trong tầng lớp nhân dân về các tiêu chí tiếp cận đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững để người nghèo thấy rõ vai trò của mình, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng được hưởng lợi từ chính chương trình giảm nghèo. Qua đó khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người nghèo, người cận nghèo. Phát động huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại ở phía sau. Phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo xây dựng cuộc sống ấm no".

Nhiều mô hình kinh tế đã được người dân áp dụng và triển khai, bước đầu đã đem lại hiệu quả. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xã cũng đã tổ chức giám sát đánh giá công tác thực hiện chương trình giảm nghèo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát tránh xảy ra hiện tượng tiêu cực. Tích cực huy động vận động nguồn lực cộng đồng, các tổ chức cá nhân để giúp đỡ người nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của MTTQ và các ban ngành đoàn thể từ xã đến các bản phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện việc giám sát chương trình giảm nghèo. Tăng cường vận động hội viên đoàn viên giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, tích cực xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào "Ngày vì người nghèo", xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả trong các hội đoàn thể. Vận động các hội viên đoàn viên có kinh nghiệm có kinh tế khá giả tình nguyện giúp đỡ cho các hộ nghèo./.

CTV Truyền hình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực