leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: MP)

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, kinh doanh trên nền tảng số là lĩnh vực kinh doanh ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh số chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh lên không gian số, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng trực tuyến.

Những năm gần đây, thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo như: kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 28/12/2016, kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025. Trong đó, giao Cục Thuế tỉnh triển khai các dịch vụ nộp thuế điện tử, khai thuế điện tử, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai quyết liệt, áp dụng nhiều biện pháp trong công tác thu thuế tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh số với 2 nhóm đối tượng: Tổ chức, cá nhân kinh doanh là các đối tác của các tập đoàn lớn như Google, Facebook,... và các công ty nước ngoài đang cung ứng dịch vụ đặt phòng trực tuyến tại Việt Nam. Tuy nhiên, loại hình này cũng phát sinh nhiều vấn đề cần quản lý, nhất là trong công tác quản lý thuế.

Do vậy, để tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế,…Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Công Thương cung cấp cho Cục Thuế tỉnh thông tin hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương, bao gồm: website thương mại điện tử bán hàng; website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử bán hàng; các tổ chức, cá nhân sở hữu website hoặc ứng dụng thương mại điện tử… để làm cơ sở quản lý thuế.

Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Cục Thuế tỉnh về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử có hoạt động kinh doanh chưa kê khai nộp thuế được phát hiện trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin với Cục Thuế tỉnh liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu đối với Cục Thuế tỉnh, cần đề nghị các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Sử dụng, lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu do các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cung cấp số lượng, giá trị hàng hóa vận chuyển; các thông tin có liên quan của từng tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để thu thập thông tin quản lý. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền, phổ biến nghĩa vụ kê khai nộp thuế, chính sách thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh để người nộp thuế biết và thực hiện,…/.

Minh Thanh