ILO và Việt Nam thống nhất khuôn khổ hợp tác mới về việc làm, an sinh xã hội

Thứ ba, 28/03/2023 21:45
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Khung Chương trình hợp tác về Việc làm thỏa đáng vừa được công bố chiều 28/3 đưa ra khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam cho tới năm 2026 với mục tiêu hướng tới việc làm thỏa đáng và bền vững cho tất cả mọi người.

Chiều 28/3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đối tác ba bên tại Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức lễ ký kết “Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 - 2026”.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lãnh đạo của các đối tác xã hội là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Bà Ingrid Christensen đã cùng ký kết vào Bản Ghi Nhớ của Khung Chương trình Quốc gia Việc làm thỏa đáng.

Đây là Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng lần thứ tư của Việt Nam (chu kỳ hợp tác trước cho giai đoạn 2017-2021) kể từ khi Việt Nam gia nhập trở lại ILO vào năm 1992. Sự hợp tác đầu tiên giữa ILO và Việt Nam là vào năm 1994 nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ Luật Lao động trong bối cảnh Việt Nam hình thành khuôn khổ pháp lý mới để quản trị thị trường lao động trong quá trình Đổi mới.

 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: PT)

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng được Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phát động từ năm 1999 với 4 trụ cột chính là: tạo việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Việc làm thỏa đáng hướng tới mục tiêu không chỉ tạo ra việc làm nhiều hơn, mà còn phải tạo ra việc làm tốt hơn, người lao động được làm việc trong điều kiện lao động tốt hơn, an toàn hơn, được bảo đảm an sinh xã hội, có năng suất và thu nhập cao hơn và đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. 

Kể từ khi Chương trình nghị sự về Việc làm thỏa đáng được ILO phát động trên toàn cầu, Việt Nam và ILO đã cùng nhau xây dựng và ký kết thực hiện 3 chu kỳ hợp tác cho giai đoạn 2006 - 2010, 2012-2016 và 2017 - 2021. 

Trong ba chu kỳ hợp tác vừa qua, ILO đã luôn đồng hành cùng với các đối tác ba bên của Việt Nam triển khai hiệu quả chương trình việc làm thỏa đáng, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của ILO được thực hiện thông qua các chương trình, dự án hợp tác, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng chính sách pháp luật về lao động, đào tạo tăng cường năng lực cho các đối tác ba bên ở cấp trung ương và địa phương, cung cấp và chia sẻ thông tin, tài liệu, hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo trong các lĩnh vực về việc làm, an sinh xã hội, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn lao động, phát triển kỹ năng nghề...

"Trong chu kỳ hợp tác lần thứ tư này, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội gắn với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, của doanh nghiệp và của xã hội" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị ILO và các đối tác xã hội ngay sau lễ ký ngày hôm nay sẽ bắt tay vào xây dựng kế hoạch thực hiện khung hợp tác này. Trước mắt, tập trung tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ các dự án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm trong bối cảnh mới. Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để quản lý và phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu Việt Nam trở thành nước đang phát triển có thu nhâp trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường hợp tác, hỗ trợ nghiên cứu phê chuẩn một số công ước của ILO, trong đó có Công ước 87, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động - xã hội trong thời kỳ mới; Nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế về lao động và xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số, già hóa dân số, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng và chúng ta đang hướng đến xây dựng một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo chuyển đổi công bằng và bền vững.

Đại diện của Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động cùng ILO ký kết văn kiện hợp tác vào ngày 28/3 (Ảnh: PT) 

Nhấn mạnh vai trò của Tổng Liên đoàn Việt Nam là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ sự tin tưởng rằng: “Khung Chương trình Quốc gia Việt Nam - ILO về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022 – 2026 phù hợp và đáp ứng nhu cầu của Việt Nam nói chung và Công đoàn Việt Nam nói riêng hướng tới thực hiện mục tiêu về việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người. Công đoàn Việt Nam cam kết sẽ tích cực tham gia trong quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động cụ thể để có thể triển khai thành công Chương trình giai đoạn 2022 - 2026”.

Với vai trò đại diện cho các tổ chức người sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “VCCI kỳ vọng trong giai đoạn 2022-2026, Chương trình được thiết kế và triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn và các ưu tiên của cơ quan đối tác về lao động, việc làm”. Những ưu tiên này tập trung vào một số nội dung, bao gồm thúc đẩy cải cách thể chế thị trường lao động; tăng cường các hệ sinh thái thúc đẩy phát triển các ngành theo hướng bao trùm, bền vững và đẩy mạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu của kỷ nguyên số và thế giới việc làm.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu: “Việc ký kết Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của ILO và cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy các mục tiêu về lao động, việc làm và an sinh xã hội”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ingrid Christensen, Giám đốc ILO Việt Nam chia sẻ: “Các ưu tiên của Việt Nam về tạo việc làm xanh và năng suất, bảo vệ và an sinh xã hội cho người lao động, và duy trì quản trị thị trường lao động và quan hệ lao động hiệu quả được đánh giá cao”. Bà Christensen cũng đề cập tới những thảo luận ban đầu về việc Việt Nam có thể trở thành quốc gia tiên phong trong sáng kiến của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Chương trình thúc đẩy toàn cầu về việc làm và an sinh xã hội hướng tới chuyển đổi công bằng.

Giám đốc ILO Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội cùng với những hỗ trợ kỹ thuật của ILO sẽ giúp Khung Chương trình Quốc gia về Việc làm thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 được triển khai và giám sát hiệu quả ở cả cấp quốc gia và địa phương.

“ILO tiếp tục vui mừng và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt ở cấp quốc gia và địa phương tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc ký kết ngày hôm nay và Khung Chương trình Quốc gia Việc làm Thỏa đáng giai đoạn 2022-2026 sẽ là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững cho tất cả mọi người” - bà Christensen chia sẻ./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực