Long An: Hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại

Thứ sáu, 26/11/2021 17:29
(ĐCSVN) - Đây là một trong những mục đích được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, với mục đích tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.
leftcenterrightdel
Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2030, thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã  đẩy mạnh việc thực hiện thông qua việc tổ chức các Hội thi có chủ đề về cải cách TTHC.
leftcenterrightdel
 Các hội thi tập trung vào 6 nội dung CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2030, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
leftcenterrightdel
Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển ...
leftcenterrightdel

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ nhân dân đã cho thấy tính ưu việt của giao dịch trực tuyến

leftcenterrightdel
Đoàn viên tại các trung tâm hành chính công  hướng dẫn người dân thực hiện TTHC.
leftcenterrightdel
Trả hồ sơ đến địa chỉ qua dịch vụ bưu chính công ích.
leftcenterrightdel
Việc gia tăng số lượng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện CCHC. 
leftcenterrightdel
Song song với việc giải quyết các TTHC trực tiếp, thời gian qua các đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID-19...
leftcenterrightdel
Hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.
leftcenterrightdel
Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp, công bố 1.560 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Bình An
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực