leftcenterrightdel
 Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
 

Triển khai Nghị quyết số 116/2021 ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ngày 13/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã thông tin tiến độ thực hiện.

Theo đó, đối với chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID từ 1% xuống bằng 0%, tính đến ngày 11/10, BHXH TP Hồ Chí Minh đã giải quyết cho 81.581 đơn vị và hơn 1,7 triệu lao động với số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/12/2021, cơ quan BHXH TP Hồ Chí Minh đã giải quyết chi hỗ trợ cho 1.649 đơn vị với 25.355 lao động với tổng số tiền chi hỗ trợ là 61,5 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho hơn 21.000 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 4.000 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được triển khai vào cuối tháng 9/2021, dự kiến sẽ hỗ trợ cho gần 13 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 386.000 đơn vị sử dụng lao động. Tại TP Hồ Chí Minh, cơ quan BHXH cho biết, địa phương là nơi bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nên số lao động thất nghiệp cũng lớn nhất cả nước. Bảo hiểm xã hội Thành phố đã sơ bộ thống kê, hiện có khoảng 3 triệu lao động, bao gồm lao động làm việc tại 84.000 doanh nghiệp và lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp lần này./.

 

V.Lê