Ngày 22/8 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và phát động đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”.

Cụ thể, trong ngày 26/8, các đại biểu là 392 đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc sẽ thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội; tham dự 05 diễn đàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các chủ đề “Đảng viên trẻ tiên phong các phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Đảng viên trẻ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; “Đảng viên trẻ tích cực học tập, sáng tạo theo lời Bác dạy”; “Đảng viên trẻ rèn luyện tính trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo Di chúc của Bác”; “Tu dưỡng, rèn luyện tính gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản trẻ”.


Nghi thức truyền đuốc tại lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề

“Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” - Ảnh: Ngô Tùng

Tối cùng ngày, lễ tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Cùng với phát biểu tổng kết và phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tuyên dương 50 công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc, là chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Ngày 27/8, sau hoạt động vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

*Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/01/2019, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ tháng 01/2019 - 9/2019 nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Việc triển khai các nội dung gắn liền với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Minh Châu