Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ bảy, 11/02/2017 16:34
(ĐCSVN) - Ngày 10/2, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì hội nghị. (Ảnh: Lưu Tuấn)

Báo cáo của BCĐ cho thấy, năm 2016, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức liên quan trong hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TU và Thông báo kết luận 149-TB/TU ngày 01/02/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân được tiếp tục thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với công nhân, người lao động.  

Thành phố đã có nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó tạo nhiều việc làm mới, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động. Công tác đào tạo nghề, đào tạo, đào tạo lại công nhân được chú trọng. Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công nhân, người lao động được thực hiện nghiêm túc, quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động cơ bản được đảm bảo.

Các cơ quan chức năng thường xuyên tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra, bảo vệ pháp luật, bảo vệ người lao động, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. Đời sống sống vật chất, tinh thần và những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động được các cấp, các ngành và chính các doanh nghiệp quan tâm giải quyết, thực hiện. Mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp được củng cố, tăng cường.

Công tác phát triển đảng viên là công nhân, người lao động được coi trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong xây dựng giai cấp công nhân được nâng lên. Các tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng từng bước đi vào nền nếp.

Số lượng công nhân lao động thành phố hiện nay ước tính khoảng 35 vạn người, trong đó công nhân lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 14,7%, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm 58,5%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 26,8%. Việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân, người lao động thành phố từng bước được cải thiện, nâng cao; các quy định về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội được các doanh nghiệp thực hiện khá tốt. Thu nhập bình quân hàng tháng của công nhân, người lao động đạt từ 5 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đã kết luận hội nghị và nhấn mạnh: Phải có sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, các sở ngành có liên quan và doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng.

Năm 2017, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 20-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TU, Thông báo kết luận 149-TB/KL đã đề ra, tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan.

Bám sát chủ đề năm 2017 của thành phố, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động. Quan tâm và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia lĩnh vực dạy nghề, đào tạo lại nghề cho công nhân, lao động. Chỉ đạo thực hiện nghiêm pháp luật về lao động, có chế tài thực thi pháp luật hiệu quả, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

Hoàn thiện cơ chế chính sách bán cổ phần cho công nhân khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu chính sách khuyến khích doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cổ phần cho công nhân. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động nhất là việc xây dựng nhà ở, nhà trẻ và các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đảng, đoàn, hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số nhiệm vụ quan trọng khác./.

Lưu Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực