Các tỉnh Tây Nguyên đóng góp ý kiến về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thứ hai, 04/03/2024 16:33
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 4/3, tại Gia Lai, Tiểu ban Điều lệ Đảng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIV tổ chức "Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên". Hội nghị do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì.
 Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã quyết định thành lập 5 tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Nhiệm vụ của các Tiểu ban rất quan trọng, nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhiều thành phần, đối tượng tham gia đóng góp vào Văn kiện Đại hội; trong đó Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… cho nên phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, trong quá trình thảo luận, bàn bạc, sẽ lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, tạo sự thống nhất cao; nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó để Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đạt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn qua đó tạo sự nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các tỉnh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát biểu kết luận; đồng thời giao các thành viên Tổ Biên tập ghi chép, tập hợp đầy đủ các ý kiến, có trách nhiệm chuyển cho các bộ phận của Ban Tổ chức Đại hội./. 

 

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực