Đà Nẵng quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Thứ tư, 03/04/2024 20:20
(ĐCSVN) – Hội nghị nhằm giúp hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở nắm bắt toàn diện, sâu sắc về các nội dung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương trên địa bàn.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Hội nghị lần này rất quan trọng, giúp hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở nắm bắt toàn diện, sâu sắc về các nội dung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương trên địa bàn. 

Sáng 03/4, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII) và các văn bản mới của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại UBND thành phố và các điểm cầu tại các quận uỷ, huyện uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ, Trường Chính trị TP, các đảng uỷ phường, xã trên địa bàn toàn TP.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là lãnh đạo các các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc TP, UBND TP báo cáo quán triệt các chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII) và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhấn mạnh: Đây là hội nghị quan trọng nhằm giúp hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở nắm bắt toàn diện, sâu sắc về các nội dung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương trên địa bàn. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, ngoài những nội dung đã được các báo cáo viên quán triệt, triển khai, cần lưu ý một số nội dung trọng tâm để các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai thực hiện.

Đối với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, theo  đồng chí cần tập trung phát triển đội ngũ trí thức TP vào những lĩnh vực then chốt, trọng yếu và lĩnh vực mới theo định hướng phát triển TP đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ xác định; trong đó, ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ thông tin, các ngành, lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực công nghiệp vi mạch, bán dẫn; thực hiện các chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đến công tác và làm việc tại thành phố; quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học Quốc gia.

Đối với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, cần gắn với việc nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các chính sách nhân văn, riêng có của TP, như: Chương trình TP “5 không”, “3 có”, “4 an” bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu phát triển của TP, nhất là tập trung phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các chính sách vượt trội của TP đối với người có công với cách mạng, các đối tượng cần được bảo trợ xã hội như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi… và các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội, qua đó cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân TP.

Đối với Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khát vọng phát triển TP, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố, nhất là trong công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng, triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm… giữ vững hình ảnh TP đáng sống đối với Nhân dân TP và đối với bạn bè, khách du lịch quốc tế.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị ở điểm cầu chính tại UBND TP Đà Nẵng. 

Đối với các Quy định số 131-QĐ/TW và 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Thành uỷ đề nghị các cấp uỷ, cơ  quan, đơn  vị, địa  phương bám  sát  các chỉ  đạo và hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành uỷ  và các cơ quan liên quan để triển khai, thực  hiện  đảm  bảo  thực  hiện  sát  với  thực  tế  và  yên  cầu  nhiệm  vụ  đặt  raa... 

Đồng chí Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản tại Hội nghị này và các văn bản của Đảng ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII; đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm. Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo dõi, tổng hợp tình hình việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực