Đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ

Thứ ba, 05/12/2023 18:02
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu, cần thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ…
leftcenterrightdel
Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 5/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 14, kỳ họp thường lệ cuối năm để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét 29 báo cáo và thông qua 35 Nghị quyết.

Trong đó, HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và quyết nghị kế hoạch năm 2024 của thành phố; xem xét, cho ý kiến, thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; các nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

Đáng chú ý, HĐND thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn dự kiến hai nhóm vấn đề gồm: Tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, những thành quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô… Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, tại kỳ họp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, HĐND thành phố sẽ thảo luận, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và đầu tư công năm 2023 của thành phố; đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng; từ đó phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024.

Đối với các nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, HĐND thành phố đi sâu vào làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, nguồn lực về khoa học và công nghệ, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND các cấp thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND thành phố cần tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố.

Đồng thời, HĐND thành phố Hà Nội cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức, công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế kịp thời cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu…

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp này, HĐND thành phố tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu, cần thực hiện nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực