"Đồng chí Nguyễn Chí Diểu – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”

Thứ tư, 13/09/2023 17:15
(ĐCSVN) - Tọa đàm khoa học với chủ đề: "Đồng chí Nguyễn Chí Diểu – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam” được tổ chức nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí (14/9/1908 - 14/9/2023), là dịp để thành kính tưởng nhớ, tri ân và tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Diểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Ngày 13/9 tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: "Đồng chí Nguyễn Chí Diểu – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”. 

Đồng chí Nguyễn Chí Diểu - nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí là tấm gương ngời sáng về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; là hình ảnh tiêu biểu của người cộng sản tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.

 GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn

Đồng chí Nguyễn Chí Diểu sinh ngày 14/9/1908, trong một gia đình nhà Nho tại làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ, lầm than, thấu hiểu nỗi cực khổ của người dân mất nước, đồng chí sớm hình thành tư tưởng yêu nước, ý chí cách mạng, quyết tâm đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc.

Tích cực tham gia phong trào yêu nước và hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng tin tưởng giao đảm nhận nhiều trọng trách trong thời kỳ cách mạng còn non trẻ: Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng. 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí luôn thể hiện rõ là người cộng sản kiên trung, tài năng, giàu nhiệt huyết, mưu trí và sáng tạo. Đặc biệt, đồng chí là một nhà lãnh đạo có tài tổ chức, giàu năng lực hoạt động thực tiễn và công tác tuyên truyền cách mạng, luôn chú trọng tập hợp, quy tụ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên trận tuyến đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Diểu là tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Đại biểu, nhà khoa học tập trung làm sâu sắc hơn những hoạt động và cống hiến của đồng chí Nguyễn Chí Diểu tại buổi tọa đàm

Tọa đàm khoa học "Đồng chí Nguyễn Chí Diểu – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam” diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực đẩy mạnh hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tưởng nhớ và tri ân cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao đẹp và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Chí Diểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, lý tưởng, đạo đức và lối sống cao đẹp cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau  - GS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung làm sâu sắc hơn những hoạt động và cống hiến của đồng chí Nguyễn Chí Diểu trên những nội dung: Đồng chí Nguyễn Chí Diểu - Người thanh niên yêu nước nhiệt thành, có nhiều đóng góp tích cực đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Chí Diểu - Người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng, có nhiều cống hiến to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Chí Diểu - tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng...

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực