Đóng góp sức trẻ xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Thứ năm, 22/02/2024 22:20
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, 50 tham luận và ý kiến phát biểu tại Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” đã đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các mặt của công tác xây dựng Đảng cũng như việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”.

Thiết thực hưởng ứng chào mừng Tháng Thanh niên năm 2024, chiều 22/2, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”.

Tham dự Diễn đàn có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 150 cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của 56 cơ sở đoàn trong Khối.

Phát biểu đề dẫn Diễn đàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng cho biết, trong những năm qua, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với gần 90 nghìn đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại 56 cơ sở Đoàn trực thuộc là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tấn, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương… luôn nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình với Đảng và với công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, các cơ sở Đoàn trong Khối đã tập trung nâng cao ý thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc triển khai các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Thanh niên với Đảng và Bác Hồ”, “Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên”, “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”...

Cùng với đó, tuổi trẻ Khối cũng đã tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cuộc thi, hoạt động tìm hiểu về Đảng, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo…

Các cán bộ Đoàn trong Khối đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng chia sẻ, thông qua các hoạt động đã góp phần quan trọng tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên trong Khối tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, các bạn trẻ đã không ngừng nỗ lực nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều hành động, đóng góp thiết thực, cụ thể nhằm góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng cho rằng, Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng” tiếp tục có nhiều ý kiến tâm huyết thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Đảng, với dân tộc, qua đó,  khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Diễn đàn đã nhận được 40 tham luận và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Các tham luận và ý kiên phát biểu đã đánh giá vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn trong Khối các cơ quan Trung ương trong tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian vừa qua. Qua đó, đề xuất các nội dung cần triển khai trong thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương hoạt động của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương và trân trọng những ý kiến góp ý, những tham luận trong diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, 40 tham luận và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại diễn đàn đã thể hiện ý kiến tâm huyết, sâu sắc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với công tác xây dựng Đảng. Nhiều ý kiến tham gia và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mặt của công tác xây dựng Đảng cũng như việc thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, các ý kiến đề cập nhiều đến nội dung về công tác đảng viên ở ngoài nước, nội dung về xây dựng văn hoá trong không gian mạng của đảng viên cũng như những đánh giá về những thành tựu khoa học công nghệ mới…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị những ý kiến bổ sung, góp ý về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của các đảng viên, đoàn viên trẻ Khối các cơ quan Trung ương cần được cô đọng, cụ thể, tập trung vào những kiến nghị về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn sắp tới; đồng thời, những nội dung góp ý liên quan tới Điều lệ Đảng có những nghiên cứu cụ thể trong từng chương, từng nội dung, phát hiện bổ sung những vấn đề mới, những vấn đề chưa có hoặc chưa cụ thể… để phục vụ tốt nhất cho công tác điều chỉnh Điều lệ Đảng sắp tới, phục vụ thiết thực cho báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng./.

Tin, ảnh: Minh Chính

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực