Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 các đơn vị thuộc Vụ địa bàn VII

Thứ tư, 10/04/2024 20:31
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy thuộc Vụ Địa bàn VII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC
 Các đồng chí: Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Văn Hội và Vũ Hồng Văn, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chiều 10/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng quí I và triển khai nhiệm vụ quí II/2024 khu vực Vụ Địa bàn VII.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Các địa phương do Vụ Địa bàn VII phụ trách nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, là vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm của cả nước; có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng.

Tuy nhiên, đi đôi với việc phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vi phạm tại các dự án điện năng lượng, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; nhiều địa phương còn tồn đọng các dự án đầu tư xây dựng không đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư, dẫn đến vướng mắc về pháp lý, dự án kéo dài, đến nay chưa xử lý, giải quyết, gây lãng phí đất đai, nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước; nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự, gây dư luận xấu; phát sinh tình hình kê khai tài sản, thu nhập chưa đảm bảo quy định…  

Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VII trình bày Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quí I/2024 của khu vực Vụ Địa bàn VII

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong quí I, cấp ủy,  Ban Thường vụ cấp ủy các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, các văn bản, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát (Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…); cơ bản hoàn thành việc chỉ đạo, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến Công ty AIC; một số vụ việc tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm được chỉ đạo, xử lý, giải quyết, kết quả xử lý kỷ luật được đảng viên đồng tình. UBKT các cấp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát; củng cố, kiện toàn nhân sự UBKT, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra; cử cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra; thực hiện tốt công tác tuyên truyền…

Cấp ủy các cấp kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 415 tổ chức đảng và 749 đảng viên (có 186 cấp ủy viên); kết luận có 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; có khuyết điểm, vi phạm 9 tổ chức đảng và 9 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 19 đảng viên (có 6 cấp ủy viên); kết luận có 7 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Giám sát chuyên đề 125 tổ chức đảng và 354 đảng viên (có 98 cấp ủy viên); kết luận 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết tố cáo đối với 4 đảng viên... 

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 31 tổ chức đảng và 125 đảng viên (có 71 cấp ủy viên); kết luận có 25 tổ chức đảng và 112 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và có 63 đảng viên. Kiểm tra 231 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện hiệm vụ kiểm tra, giám sát; kết luận 6 tổ chức chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 24 tổ chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra 93 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật; kết luận 4 tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thi hành kỷ luật. Kiểm tra thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 39 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 238 tổ chức đảng và 1.321 đảng viên, kết luận đề nghị xuất toán nộp ngân sách nhà nước số tiền 14.753.222 đồng. Giám sát chuyên đề 131 tổ chức đảng và 246 đảng viên (có 115 cấp ủy viên); kết luận 31 tổ chức đảng và 23 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Giải quyết đơn thư tố cáo đối với 20 đảng viên,..

Quí I/2024, cấp ủy, UBKT các cấp xem xét, thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng (khiển trách 14, cảnh cáo 3) và 650 đảng viên, trong đó có 129 cấp ủy viên (khiển trách 395, cảnh cáo 152, cách chức 7, khai trừ ra khỏi Đảng 96 trường hợp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 tổ chức và 3 đảng viên; tiếp nhận 512 đơn thư phản ánh, đã thành lập đoàn giải quyết 17 đơn phản ánh đảng viên...

 Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của một số đơn vị thuộc Vụ Địa bàn VII vẫn còn một số hạn chế. Đó là, việc phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn bị động, để UBKT Trung ương chỉ đạo thực hiện; công tác giám sát thường xuyên còn chưa kịp thời phát hiện vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân để nhắc nhở, chấn chỉnh, dẫn đến nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; chưa chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề. Một số trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, cấp ủy và UBKT tỉnh ủy, thành ủy xử lý còn chậm, để đảng viên đã chấp hành án nhưng chưa bị khai trừ; còn xảy ra việc xử lý kỷ luật đảng viên chưa tương xứng với lỗi phạm. Việc thực hiện các thông báo kết luận, chỉ đạo của UBKT Trung ương còn chậm, chưa đầy đủ, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án, gói thầu có sự tham gia của Công ty AIC và hệ sinh thái của một số Ban Thường vụ cấp ủy, UBKT cấp ủy tiến độ còn chậm, chưa làm rõ nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm điển hình; xem xét xử lý kỷ luật đảng viên chưa tương xứng với lỗi phạm. Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ở một số đơn vị còn chậm hoặc chưa thực hiện. Có đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc quy định để cán bộ theo dõi địa bàn dự họp, thực hiện giám sát thường xuyên...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ thêm những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trao đổi các bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị. Các đại biểu cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập; khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phương hướng khắc phục thời gian tới… 

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc khu vực Vụ Địa bàn VII trong quí I/2024, đây là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị trong năm 2024. Đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết đã giải đáp một số nội dung câu hỏi, kiến nghị tại hội nghị; đồng thời yêu cầu ban tổ chức hội nghị tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu, báo cáo UBKT Trung ương, Cơ quan UBKT Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai nhiệm vụ quí II, đồng chí Nguyễn Văn Quyết đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp ủy thuộc Vụ Địa bàn VII, chủ động khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT; nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

UBKT các cấp tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ chuyên sâu, phương pháp công tác khoa học; thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra đảng theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư sau khi được phê duyệt./.

Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực