Hải Dương ban hành danh mục 260 vị trí việc làm tại các cơ quan Đảng

Thứ sáu, 19/04/2024 15:12
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong tổng số 260 vị trí việc làm có 87 vị trí thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý; 72 vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ, chuyên ngành; 62 vị trí thuộc nhóm chuyên môn, dùng chung; 39 vị trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ. Tương ứng với 260 vị trí việc làm trên, tỉnh đã xây dựng được 260 khung năng lực vị trí việc làm…
Lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Hải Dương ký giao ước thi đua năm 2024. (Ảnh tư liệu) 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành các quyết định về danh mục vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm công chức, lao động các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh.

Trong tổng số 260 vị trí việc làm có 87 vị trí thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý; 72 vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ, chuyên ngành; 62 vị trí thuộc nhóm chuyên môn, dùng chung; 39 vị trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ. Tương ứng với 260 vị trí việc làm trên, tỉnh đã xây dựng được 260 khung năng lực vị trí việc làm. Bản mô tả từng vị trí việc làm được giao cho các cơ quan, đơn vị xây dựng trong thời gian tới.

Việc ban hành danh mục vị trí việc làm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương nhằm phục vụ cho việc xếp lương; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm trong thời gian tới; đồng thời giảm những người không đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hệ thống danh mục vị trí việc làm sẽ tạo sự thống nhất về vị trí việc làm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; thống nhất về tên gọi, mô tả công việc, yêu cầu năng lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc ở cùng một vị trí. Việc xây dựng theo nhóm vị trí việc làm mà không đi vào xây dựng theo từng công việc cụ thể cũng giúp hệ thống vị trí việc làm mang tính ổn định trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu bổ sung, sửa đổi để thống nhất các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; sớm quy định cụ thể tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức đối với từng cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện để làm căn cứ xếp lương theo vị trí việc làm./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực