Lai Châu: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03 về phát triển rừng bền vững

Thứ hai, 20/11/2023 20:20
(ĐCSVN) – Sáng 20/11, Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Trưởng phòng Kinh tế thành phố...

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03 đã nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong nhân dân và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Các chỉ tiêu quản lý bảo vệ, phát triển rừng tăng thêm hằng năm, trồng cây phân tán, thu hút doanh nghiệp, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, thực hiện đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; các chỉ tiêu che phủ rừng, trồng quế, khoanh nuôi tái sinh đạt kết quả khá. Tỉnh tập trung quản lý bảo vệ tốt 457.472,8ha rừng hiện có, gắn với cung ứng dịch vụ môi trường rừng, đạt 100,8% mục tiêu Nghị quyết; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 22.434ha, đạt 63,6% mục tiêu Nghị quyết; diện tích trồng rừng 6.969,3ha, đạt 46,5% Nghị quyết; tỷ lệ che phủ rừng đến hết năm 2022 đạt 51,87%, đạt 96,1% Nghị quyết.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU. 

Phát triển rừng bền vững bước đầu đã được triển khai; thực hiện đồng bộ, toàn diện ở tất cả các mặt hoạt động, từ quản lý bảo vệ, xúc tiến tái sinh tự nhiên, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng đến định hướng khai thác, chế biến và thương mại lâm sản; cung cấp dịch vụ môi trường rừng ngày càng tăng góp phần nâng cao thu Công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp được tăng cường, số vụ vi phạm giảm so với giai đoạn trước; công tác chỉ huy, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống cháy rừng được triển khai thực hiện. Công tác khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai tốt trên tất cả diện tích rừng. Công tác khoanh nuôi xúc tiến tái sinh được tăng cường, bảo đảm tiến độ đề ra…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham luận tại hội nghị. 

Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở một số địa phương còn hạn chế; tiến độ rà soát, xử lý sự chồng chéo trong giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm…

Thời gian tới, tỉnh đề ra 5 giải pháp: Điều chỉnh, cơ cấu lại những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể giữa các huyện, đa dạng loài cây trồng cho phù hợp với khả năng và nhu cầu phát triển của nhân dân và doanh nghiệp. Điều chỉnh chỉ tiêu trồng rừng sản xuất linh hoạt giữa các huyện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết; đẩy mạnh, hoàn thành công tác giao đất, giao rừng cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, cắm mốc ranh giới rừng khi đủ điều kiện; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, trồng dặm, trồng bổ sung, bảo vệ rừng trồng nhằm tăng tỷ lệ rừng trồng thành rừng...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết; đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 03; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút và sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển lâm nghiệp...

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra tại Hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; rà soát, điều chỉnh những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo hướng linh hoạt, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và nhu cầu, khả năng thực hiện của từng địa phương, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ; chỉ đạo quyết liệt công tác trồng rừng tạo vùng nguyên liệu tập trung…

Đồng chí Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mong muốn các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững./.

Thanh Tùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực